Onnistu-koulutus

Tapaamisten sisällöistä saa työpaikkaohjaajan tehtävässä tarvittavan perusosaamisen. Sisällöt vastaavat työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen -tutkinnon osan tavoitteita.

 

Onnistutaan yhdessä – yhteisesti toimien

Tässä tapaamisessa perehdymme ammatillisen koulutuksen yhteistyöhön, koulutuksen järjestämismuotoihin, ammatillisiin tutkintoihin ja työelämässä oppimisen suunnitteluun. Toteutamme kaksi samansisältöistä tapaamista. 
 

 

Onnistu ohjaajana – opi, opasta ja ohjaa

Tässä tapaamisessa perehdymme työpaikkaohjaajan erilaisiin rooleihin, ohjaussuhteeseen ja -prosessiin sekä ohjauksen menetelmiin. Tarkastelemme oman ohjausosaamisen kehittämistä. Toteutamme kaksi samansisältöistä tapaamista.
 

 

Onnistu palautteen antajana – kerro, kuuntele ja kannusta

Tässä tapaamisessa perehdymme palautteen antamiseen sekä osaamisen arviointiin ja näyttöjen järjestämiseen työpaikalla. Toteutamme kaksi samansisältöistä tapaamista.
 

 

Onnistu yksilön ohjaajana – erilaiset oppijat työpaikalla

Teams-tapaamiset on suunniteltu tukemaan ja vahvistamaan työpaikkaohjaajan ohjausosaamista. Tapahtumat ovat samansisältöistä Teams-tapaamisia - valitse itsellesi sopiva ajankohta ja ilmoittaudu mukaan!

Ke 22.9.2021 klo 09:00 - 10:30 Ilmoittaudu
Ke 17.11.2021 klo 14:00 - 15.30 Ilmoittaudu

Sisältö:

  • Tietoa oppimisvaikeuksista, niiden syistä ja vaikutuksista sekä niiden huomioinnista työpaikalla
  • Opintosisältöjen mukauttaminen
  • Erityinen tuki näytöissä ja arvioinnissa
  • Yksilöllisen ohjaamisen tapoja erilaisiin tilanteisiin: käytännön esimerkkejä ja keskustelua

 

Kouluttajana toimii Lotta Vihtonen (erityisopettaja, TkL, käyttäytymistieteellinen asiantuntija). Kunkin tilaisuuden loppuun on varattu 30 min. aikaa kysymyksille.

Kysy lisää!