Omavalmentaja Helsinki

Kenelle: 300 päivää työmarkkinatukea saaneet helsinkiläiset TE-palveluiden työttömät työnhakija-asiakkaat.

Palvelun tavoite: Löytää yhdessä asiakkaalle työ, palkkatukityö, opiskelupaikka tai muu työllistymistä edistävä palvelu.

Palvelukokeilun ensisijaisena asiakastavoitteena on, että asiakas työllistyy vähintään työssäoloehdon täyttävään työsuhteeseen avoimille työmarkkinoille mahdollisimman nopeasti palvelun tuloksena.

Toissijaisena tavoitteena on, että asiakas työllistyy palkkatukityöhön, tai aktivoituu ja hakeutuu erilaisiin työllistymistä tukeviin palveluihin kuten koulutukseen tai työkokeiluun, tai erikseen määriteltävään työkyvynselvittämistä tukevaan ratkaisuun tai saa valmiudet hakeutua edellä mainittuihin ratkaisuihin. Tämän ohella tavoitteena on, että palvelukokeiluun osallistuvalla asiakkaalla on palvelun seurauksena selkeä työllistymisen tai työhön kuntoutumisen etenemissuunnitelma.

Lisäpalvelumahdollisuuksina asiakkaita voidaan ohjata Työkyky käyttöön hankkeeseen tai asiakkaalle voidaan ostaa lisätunteja invalidiliitolta palveluntuloksellisuuden varmistamiseksi.

Sisältö: Sinulle nimetään oma valmentaja, joka arvioi palveluntarpeesi ja laatii sinulle palvelusuunnitelman. Palveluntuottaja neuvoo ja ohjaa sinua työnhaussa ja kouluttautumisessa sekä antaa tukea työ- ja koulutushaun edellyttämän IT-osaamisen kehittämiseen.

Toteutus: Yksilö- ja ryhmävalmennus, palvelun yksilöllinen kesto max. 16 kk. Palvelua saa asiakastarvelähtöisesti Helsingin kaupungin alueella kasvokkain tapahtuvana palveluna.

Lisäksi palvelua on mahdollista toteuttaa esim. puhelimitse tai etäyhteydellä. Asiakasohjaus päättynyt, palvelu päättyy 31.12.2021

Palvelun tuottavat yhteistyössä: HBI, Live Palvelut, Omnia, Careeria Plus