VALMA-koulutus

Pohditko vielä, mikä voisi olla tulevaisuuden alasi tai jäitkö ilman opiskelupaikkaa?  Ei hätää – käytä vuosi hyväksesi selkiyttääksesi suunnitelmiasi ja hankkiaksesi valmiuksia tuleviin opintoihin.

Kenelle VALMA on?

VALMA on sinulle, perusopetuksen päättänyt nuori, kun

 • haluat selkiyttää ajatuksiasi ammatinvalinnasta
 • tarvitset lisää valmiuksia ammatillisista opinnoista ja koulutuksesta suoriutumiseen
 • olet vaarassa jäädä ilman koulutuspaikkaa

VALMAan voivat osallistua myös 

 • aikuiset ja maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen siirtymiseksi. 


Koulutukseen tulevien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kielitaidon tulisi olla suomen kielessä kielitaidon tasojen kuvausasteikolla tasoa A2.2.

Mitä VALMA on?

Opiskelu perustuu opiskelijan tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (Hops). Opinnot ovat laajuudeltaan 30-60 osaamispistettä.    Pakolliset opinnot 10 osp


    Valinnaiset opinnot 20 - 50 osp

   Ammatilliseen koulutukseen
   orientoituminen ja työelämän
   perusvalmiuksien hankkiminen


 • Opiskelijan itsetuntemus
 • Koulutuksen ja ammattien tuntemus
 • Opiskeluvalmiudet
 • Työelämään, ammatteihin ja oppisopimuskoulutukseen perehtyminen
 • Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma
  ja jatkosuunnitelmat

   Opiskeluvalmiuksien
   vahvistaminen 10 - 20 osp


 • Viestintä- vuorovaikutustaidot
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunnassa tarvittavat taidot

   Työssäoppimiseen ja
   oppisopimuskoulutukseen
   valmentautuminen 10 - 20 osp


 • Työelämätaidot
 • Ammattialojen syvempi tuntemus
 • Oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen

   Arjen taitojen ja hyvinvoinnin
   vahvistaminen 10 - 20 osp


 • Omien voimavarojen tunnistaminen ja oma hyvinvointi
 • Oma arkielämä ja asuinympäristö

   Ammatillisen perustutkinnon
   tutkinnon osat 0 - 10 osp


   Vapaasti valittavat
   koulutuksen osat 0 - 5 ospVALMAsta saa todistuksen, kun 60 osaamispistettä on suoritettu. Muussa tapauksessa saa todistuksen suoritetuista koulutuksen osista. 30 osaamispistettä riittää yhteishaun lisäpisteisiin (6). Lisäpisteiden voimassaoloon ei ole aikarajaa. 

Koulutuspaikat

Järjestämme VALMA-koulutusta seuraavissa toimipisteissä:

Hakeminen

Syksyllä 2017 alkavan VALMA-koulutuksen hakuaika on 23.5. - 25.7.2017.

Haku koulutukseen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi, suorat linkit ilmoittautumiseen: 


VALMAan voi hakea myös joustavasti lukuvuoden aikana.


Lisätietoja:

Hyria Riihimäki, Sakonkatu 1
opinto-ohjaaja
Marika Loikkanen
marika.loikkanen(at)hyria.fi
puh. 050 382 5688

Hyrian hakutoimisto
hakutoimisto(at)hyria.fi
020 690 752