VALMA-koulutus

Pohditko vielä, mikä voisi olla tulevaisuuden alasi tai jäitkö ilman opiskelupaikkaa?  Ei hätää – käytä vuosi hyväksesi selkiyttääksesi suunnitelmiasi ja hankkiaksesi valmiuksia tuleviin opintoihin.

Kenelle VALMA on?

VALMA on sinulle, perusopetuksen päättänyt nuori, kun

 • haluat selkiyttää ajatuksiasi ammatinvalinnasta
 • tarvitset lisää valmiuksia ammatillisista opinnoista ja koulutuksesta suoriutumiseen
 • olet vaarassa jäädä ilman koulutuspaikkaa

VALMAan voivat osallistua myös 

 • aikuiset ja maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen siirtymiseksi. 


Koulutukseen tulevien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kielitaidon tulisi olla suomen kielessä kielitaidon tasojen kuvausasteikolla tasoa A2.2.

Mitä VALMA on?

Opiskelu perustuu opiskelijan tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (Hops). Opinnot ovat laajuudeltaan 30-60 osaamispistettä.


Pakolliset opinnot 10 osp

Valinnaiset opinnot 20 - 50 osp
Ammatilliseen koulutukseen
orientoituminen ja työelämän
perusvalmiuksien hankkiminen


 • Opiskelijan itsetuntemus
 • Koulutuksen ja ammattien tuntemus
 • Opiskeluvalmiudet
 • Työelämään, ammatteihin ja oppisopimuskoulutukseen perehtyminen
 • Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja jatkosuunnitelmat

Opiskeluvalmiuksien
vahvistaminen 10 - 20 osp


 • Viestintä- vuorovaikutustaidot
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunnassa tarvittavat taidot

Työssäoppimiseen ja
oppisopimuskoulutukseen
valmentautuminen 10 - 20 osp


 • Työelämätaidot
 • Ammattialojen syvempi tuntemus
 • Oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen

Arjen taitojen ja hyvinvoinnin
vahvistaminen 10 - 20 osp


 • Omien voimavarojen tunnistaminen ja oma hyvinvointi
 • Oma arkielämä ja asuinympäristö

Ammatillisen perustutkinnon
tutkinnon osat 0 - 10 osp


Vapaasti valittavat
koulutuksen osat 0 - 5 ospVALMAsta saa todistuksen, kun 60 osaamispistettä on suoritettu. Muussa tapauksessa saa todistuksen suoritetuista koulutuksen osista. 30 osaamispistettä riittää yhteishaun lisäpisteisiin (6). Saat hakuvuonna tai sitä edeltävänä suoritetusta VALMA-koulutuksesta 6 lisäpistettä, jos haet yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen.

Koulutuspaikat

Järjestämme VALMA-koulutusta seuraavissa toimipisteissä:

Hakeminen

Syksyllä 2018 alkavan VALMA-koulutuksen hakuaika on 22.5. - 24.7.2018.

Haku koulutukseen tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi, suorat linkit ilmoittautumiseen: VALMAan voi hakea myös joustavasti lukuvuoden aikana.


Lisätietoja:

Hyria Riihimäki, Sakonkatu 1
opinto-ohjaaja
Marika Loikkanen
marika.loikkanen(at)hyria.fi
puh. 050 382 5688

Hyrian hakutoimisto
hakutoimisto(at)hyria.fi
020 690 752