Yhteishaku

Peruskoulun päättöluokkalaiset hakevat ammatilliseen koulutukseen yhteishaun kautta. Yhteishaun koulutuksiin haetaan perusopetuksen päättötodistuksella.

Ammatillisten perustutkintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opinnot kestävät 3 vuotta.

Jos olet suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, voit hakea koulutuksiin jatkuvan haun kautta.

Miten haet?

Yhteishaussa haetaan sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.opintopolku.fi. Voit hakea enintään viiteen koulutukseen, joista voit tulla valituksi vain yhteen. Se on ylin hakutoiveesi, johon hakupisteesi riittävät. Mikäli et tule valituksi ensimmäiseen hakutoiveeseesi, voit tulla valituksi varasijoilta vain ylempiin hakutoiveisiisi. Huomathan, että hakuajan päättymisen jälkeen et voi vaihtaa hakutoiveittesi järjestystä.

Katso myös täytätkö harkinnanvaraisen valinnan kriteerit.  

Miten yhteishaun hakupisteet lasketaan?

Hakiessasi ammatilliseen perustutkintoon peruskoulun jälkeen saat:

 • 6 pistettä tietyistä peruskoulun jälkeen suoritetuista opinnoista, esimerkiksi Valmasta TAI

 • 6 pistettä siitä, että olet suorittanut peruskoulun samana tai edellisenä vuonna kuin haet

 • 1–16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä

 • 1–8 pistettä painotettavista arvosanoista

 • 1–3 pistettä työkokemuksesta

 • 0-10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta

 • 2 pistettä ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta.


Lisätietoja hakupisteistä löydät Opintopolun sivuilta.

Pääsykokeet Hyriassa

Hyriassa järjestetään pääsy- tai soveltuvuuskokeet seuraavilla aloilla:


Kutsu valintakokeeseen ja ohje ennakkotehtävään lähetetään kaikille hakijoille.

Hakijan terveys

Joillakin aloilla voi olla terveydentilaa koskevia vaatimuksia tai suosituksia opiskelijoiksi hakeville. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa koulutuksen valinnassa erityisesti tarkistaa, onko opiskelijavalinnassa ja tulevissa opinnoissa asetettu tiettyjä terveydellisiä vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle..

Monien tutkintojen kohdalla annetaan ainoastaan suosituksia terveydentilasta. Ne on hyvä ottaa huomioon ennen hakeutumista opintoihin.

Eri ammattien terveydentilavaatimuksista saat lisätietoja kunkin ammatinesittelyn kohdalta.

Harkintaan perustuva valinta Hyriassa

Hyria voi ottaa opiskelijoita koulutuksiin harkinnan perusteella. Tällöin valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta. Yhteen hakukohteeseen voidaan ottaa tällä tavoin enintään 30 prosenttia opiskelijoista.

Harkintaan perustuvan valinnan syitä ovat:

 • oppimisvaikeudet
 • sosiaaliset syyt
 • koulutodistusten puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet
 • tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito


Jos täytät jonkin näistä syistä, voit pohtia hakemista harkinnanvaraisessa valinnassa. Asiasta kannattaa keskustella opinto-ohjaajan kanssa.

Kun käytät harkinnanvaraista hakua valintaperusteena, Hyriassa kiinnitetään huomiota hakijan kokonaistilanteeseen sekä siihen, mitkä ovat hakijan pärjäämisen edellytykset ammatillisessa koulutuksessa. Jos haet harkintaan perustuvassa valinnassa, jokaista hakukohdetta varten tarvitaan kaikki hakuun liittyvät paperit. Hakulomakkeet liitteineen pyydetään lähettämään Torikadulle.

Lähetä kopio yhteishakulomakkeesta ja harkintaan perustuvan haun asiakirjat osoitteella: 

Hyria koulutus
Torikatu 18
05800 Hyvinkää

Kuoreen merkintä "Harkinnanvarainen". 

Hyriassa kutsutaan kaikki harkinnan varaisesti ylimmällä hakutoiveella Hyriaan hakeneet oppimisvalmiuskokeeseen. Oppimisvalmiuskoe on tietokonepohjainen koe, joka antaa tietoa hakijan oppimaan oppimisen kyvyistä. Koe sisältää kuvallisia, matemaattisia ja sanallisia päättelytehtäviä sekä luetun ymmärtämistä mittaavia tehtäviä. 

Mitä, jos äidinkielesi ei ole suomi?

Hakijan, jolla äidinkieli on muu kuin suomi, suomenkielen taito testataan tarvittaessa oppilaitoksen järjestämässä kielikokeessa.


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.