Nopeammin insinööriksi -polku: aloita insinööriopinnot jo Hyrian opintojesi aikana

Hyriassa voit tekniikan opiskelijana suorittaa HAMKin insinööriopintoja jo ammatillisen koulutuksesi aikana. Kun jatkat opintojasi HAMKin tekniikan koulutuksessa, sinun on mahdollista valmistua insinööriksi 3,5 vuodessa.

Jatko HAMK insinööriopintoihin on mahdollista tällä hetkellä seuraavilla Hyrian aloilla:       

  • kone- ja tuotantotekniikka (koneistaja ja levyseppähitsaaja)
  • rakennusala (talonrakentaja)
  • tieto- ja viestintätekniikka (datanomi)

Miten se onnistuu käytännössä?

Jos ammattikorkeakouluopinnot HAMKissa kiinnostavat, ole yhteydessä opinto-ohjaajaasi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mieluiten jo ensimmäisenä opiskeluvuoden ensimmäisenä lukukautena. HAMKin tekniikan opinnot sovitaan osaksi ammatillista perustutkintoasi oman opintosuunnitelmasi mukaisesti eli ne kasvattavat osaamispistekertymääsi myös Hyriassa. Suoritetuista opinnoista saat todistuksen, jolla opinnot on mahdollista tunnustaa osaksi opintoja myös muissa korkeakouluissa.

Voit hakea tutkinto-oikeutta HAMKiin, kun olet suorittanut 30 op määriteltyjä HAMKin opintoja sekä toisen asteen tutkinnon. Voit jatkaa opintojasi HAMKin tekniikan alalla ilman pääsykoetta!

Hamk
Hyrian opiskelijoille tarjottavat HAMKin tekniikan opinnot alkavat syksyllä tai tammikuussa. Viimeisen Hyrian opiskeluvuotesi aikana suoritat 30 opintopistettä eli puolet ensimmäisen vuoden insinööriopinnoista.

Miten haen mukaan?

Keskustele HAMKin opinnoista ja niiden ajoituksesta ensin oman opinto-ohjaajasi kanssa. Hän neuvoo sinua hakeutumisessa. Opinnoista laaditaan aina kirjallinen opiskelusopimus. Opiskelusopimuksessa määritellään suoritettavat opinnot sekä aikataulu. Aloituspaikkoja on rajoitetusti, ja ne määritellään koulutuksittain vuosittain. Alla löytyvästä listasta löydät HAMKissa suoritettavat opinnot (30op). Suurin osa opinnoista vaatii päivittäistä läsnäoloa.

Konetekniikka, Riihimäki

Orientaatio insinööriopintoihin 15 op
Saat insinööriopinnoissa vaadittavan matematiikan ja fysiikan perusvalmiudet. Suoritat lisäksi viralliset ensiapu-, tulityö- ja työturvallisuuskoulutukset.

Mekaniikka, 15 op
Syvennät opittuja tietoja ja taitoja käytännön työskentelyssä sekä tekniikan matemaattis-luonnontieteellisten perusteiden opiskelussa. Tietotekniikkaa hyödynnetään mekaniikan ilmiöiden havainnoinnissa ja laskennassa. Osaat tulkita yksinkertaisia teknisiä dokumentteja ja pystyt soveltamaan tätä taitoa myös käytännön harjoitteisiin konepajaympäristössä. 

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Hämeenlinna 

Rakennusalan toimintaympäristö 17 op
Opiskelun käytänteet, työturvallisuus, laskento, geometria, rakennus- ja rakennesuunnitelmat ja massalaskenta, rakennusfysiikan perusteet, rakennushankkeen suunnittelu ja toteutus ja opiskeluviestintä. 

Maankäytön, kaavoituksen ja rakennusmateriaalien perusteet 17 op
Maankäytön, mittaustekniikan ja maaperämekaniikan perusteet, rakennusmateriaalit, geotekniikan ja pohjarakentamisen perusteet, rakennus- ja rakennesuunnittelun perusteet, rakennusainekemia/rakennusmateriaalien suunnittelu kemiallisin perustein, rakennushankkeen suunnittelu ja toteutus ja opiskeluviestintä.

Tieto- ja viestintätekniikka, Riihimäki

 
Minustako insinööri, 15 op
Orientoituminen HAMKin opintoihin: matematiikkaa, viestintää, ohjelmointia ja kehitysprojekti.
 
Web-tekniikat, 15 op
Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan käyttäjäystävällisiä web-sivustoja, jotka toimivat usealla eri alustalla ja jotka on toteutettu niin, että ne toimivat nopeasti, niitä on helppo ylläpitää ja ne päätyvät hakumoottorien tuloksissa korkealle.

Lisätietoja: opinto-ohjaajat@hyria.fi 


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.