Valmennukset

Valmennamme ja ohjaamme ammatinvaihtajia ja työnhakijoita työelämään ja ammatilliseen koulutukseen. Tarjoamme asiakkaillemme välineitä oman tilanteensa jäsentämiseen ja muutoksen hallintaan.

Valmennuksissa selkeytetään opiskelijan työ- ja koulutussuunnitelmia, jotka voivat johtaa suoraan työllistymiseen, ammatilliseen koulutukseen, työllistymistä edistäviin palveluihin tai yrittäjyyteen. 

Valmennuksiin haetaan TE-toimiston kautta. Lisätietoja palveluista www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen/index.html

Esimerkkejä valmennustarjonnasta: 

• Työnhakuvalmennus
• Uravalmennus
• Työhönvalmennus
• Starttaa työelämään -koulutus alle 30 - vuotiaille
• Jatkotyöllistymismahdollisuuksien etsiminen palkkatuetussa työssä yhdistyksissä tai säätiössä oleville

Koulutuskokeilu

Koulutuskokeilussa tutustut koulutuksen sisältöön ja ammatin vaatimuksiin. Näin voit arvioida koulutussuunnitelmaasi ja täsmentää sitä. Koulutuskokeilussa voit keskustella opettajien ja opinto-ohjaajien kanssa opiskeluun liittyvistä asioista. Voit myös tutustua oppilaitokseen ja opiskeluun seuraamalla opetusta. Koulutuskokeilu kestää enintään 10 päivää. Lue lisää