Sosiaali- ja terveysala
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Näyttötutkinnon suorittaminen on ammattitaidon hankkimistavasta riippumatonta. Tutkintoon osallistujalle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia.

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon ammattitaitovaatimukset on määritelty siten, että ne edellyttävät tutkinnon suorittajalta vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoisia ammatillisia tietoja ja taitoja sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja sekä alan työkokemusta.

Lisätietoja:

Tutkintovastaava Tanja Koivula
puh. 050 591 3192
tanja.koivula(at)hyria.fi


Päivämäärä Koulutus Paikkakunta Haku päättyy
13.8.2018 Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto Hyvinkää 31.5.2018
13.8.2019 Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto Hyvinkää 31.5.2019