Puhdistuspalveluala
Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto

Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet laitoshuoltajan ammattitutkinnon tai olleet vähintään viisi vuotta puhdistuspalvelualan tehtävissä.
Tutkinnon suorittamisen edellytyksenä on, että tutkinnonsuorittaja pääsee opintojen aikana tekemään siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinnon mukaisia työtehtäviä. Laaja-alaisen siivoustyön hallinnan lisäksi erikoisammatti-tutkinnon suorittanut osaa siivoustyön ohjaamiseen sekä suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvät tehtävät erilaisissa asiakaskohteissa. Siivoustyönohjaaja työskentelee puhdistuspalvelualan ammattilaisena esim. siivoustyönohjaajana, tiiminvetäjänä, ryhmänvanhimpana tai vaikka itsenäisenä yrittäjänä.

Päivämäärä Koulutus Paikkakunta Haku päättyy