Maahanmuuttajakoulutus

  • Kotoutumiskoulutus on tarkoitettu hiljattain Suomeen muuttaneille. Koulutukseen sisältyy suomen kieltä, arjen taitoja, tietotekniikkaa, yhteiskuntatietoutta, kulttuurintuntemusta sekä opiskelu- ja työelämätaitoja. Koulutukseen hakeudutaan TE-toimiston kautta.
  • Hyriassa voi opiskella myös luku- ja kirjoitustaitoa.  
  • Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA) soveltuu erityisesti nuorille aikuisille maahanmuuttajille. Koulutukseen sisältyy eri aloihin tutustumista ja suomen kielen opiskelua. VALMAan haetaan www.opintopolku.fi kautta. Lue lisää VALMAsta > http://www.hyria.fi/koulutukset/nuorten_koulutukset/valma-koulutus


Tiesithän, että
voit hakea kaikkiin Hyrian ammatillisiin koulutuksiin, edellytyksenä on riittävä kielitaito (B1.1 - B2.2 alasta riippuen). Jos kielitaitovaatimus on alhaisempi, se mainitaan koulutuksen sisällöissä ja opiskeluun sisältyy suomen kielen opetusta.

Hyria järjestää Opetushallituksen virallisia suomen kielen kielikokeita. Lue lisää yleisistä kielitutkinnoista


Koulutus- ja kehittämispalvelut yrityksille ja työyhteisöille

Haluamme auttaa työyhteisöjä löytämään osaavaa työvoimaa sekä vastaamaan monikulttuurisen työyhteisön arkeen. Luomme kontakteja työyhteisöjen ja maahanmuuttajien välille.

Esimerkkejä palvelutarjonnastamme ovat: työyhteisöjen monikulttuurisuusvalmennukset, kielitaitokartoitukset yritysten ulkomaalaisille työntekijöille, suomen kielen koulutus yritysten henkilöstön tarpeisiin, tukipalvelut maahanmuuttajataustaisen työntekijän perehdyttämisessä ja ohjaamisessa, oppilaitoksille suunnatut seminaarit maahanmuuttajaopiskelijan kohtaamisesta ja ohjauksesta.

Lue lisää myös Osuma -hankkeesta: http://www.hyria.fi/projektit/yhteiskuntavastuuhankkeet/osuma


Lisätietoja


Ulla Lilja, koulutuspäällikkö
puh. 050 412 1111
ulla.lilja(at)hyria.fi

Hyrian hakutoimisto, aikuiskoulutus
puh. 020 690 159
hakutoimisto(at)hyria.fi