Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto- ja ympäristönhoitaja

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, ympäristönhoitaja

Ympäristönhoitaja työskentelee kaupunkien, taajamien ja maaseudun ympäristönhuollossa tai maa- ja metsätalouden sekä teollisuuden ja yritysten ympäristönhoitotehtävissä. Hän kunnostaa ja hoitaa rakennettua ympäristöä ja luontoa, tunnistaa ja kunnostaa erilaisia ympäristökohteita sekä valitsee niiden hoitomenetelmiä. Hän tekee erilaisia selvityksiä ympäristön tilasta käyttäen ympäristönäytteiden ottoon tarkoitettuja laitteita ja välineitä. Ympäristönhoitaja lajittelee erilaisia jätteitä ja tekee jätehuollon eri työtehtäviä. Hän osaa kierrättää ja toimia kierrätyksen erilaisissa työtehtävissä.

Ympäristöalan osaamisalalla opiskellaan rakennetun tai luonnon ympäristön kunnostamista ja hoitoa, lajittelua, kierrätystä sekä erilaisten selvitysten tekemistä luonnosta, maaperästä, vedestä, ilmasta ja yleensä ympäristön tilasta. Valintojen kautta opinnoissa voi suuntautua esimerkiksi jäte- ja kierrätysneuvontaan, jätevesihuollon järjestämiseen tai luontoselvitysten laadintaan.


Lisätietoja:

Kouluttaja Johanna Hamara

puh. 050 321 7763

johanna.hamara(at)hyria.fi


Päivämäärä Koulutus Paikkakunta Haku päättyy
18.1.2019 Luonto- ja ympäristöalan perustutkintoon, ympäristönhoitaja, valmistava koulutus Hyvinkää 31.10.2018