Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto- ja ympäristöneuvoja

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Luonto- ja ympäristöneuvojan osaamisala on suunnattu henkilöille, joita kiinnostavat luonnonvarojen säästäminen, kestävä kehitys ja ihmisten ohjaaminen luonnon ympäristöissä. Luonto- ja ympäristöneuvoja  suunnittelee ja toteuttaa luontoretkiä, tekee havaintoja luonnosta ja ympäristön tilasta, osaa käyttää erilaisia ympäristökasvatuksen menetelmiä ja järjestää tapahtumia sekä koulutustilaisuuksia.

Ympäristöalan osaamisalalla opiskellaan rakennetun tai luonnon ympäristön kunnostamista ja hoitoa, lajittelua, kierrätystä sekä erilaisten selvitysten tekemistä luonnosta, maaperästä, vedestä, ilmasta ja yleensä ympäristön tilasta. Valintojen kautta opinnoissa voi suuntautua esimerkiksi jäte- ja kierrätysneuvontaan, jätevesihuollon järjestämiseen tai luontoselvitysten laadintaan.

Tutkintoon valmistava koulutus lisää tietoa kasveista ja eläimistä sekä kestävällä tavalla toimimisesta ja kulutuksen vähentämisestä ja lisää valmiuksia toimia erilaisten ryhmien kanssa.  Ympäristöä säästäviin kulutusvalintoihin ohjaaminen on koulutusten keskeinen sisältö.

Lisätietoja:

Kouluttaja Johanna Hamara

puh. 050 321 7763

johanna.hamara(at)hyria.fi