Kone- ja metalliala
Levy- ja hitsausalan ammattitutkinto

Levy- ja hitsausalan ammattitutkinto

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat kouluttautua kone- ja metallialalle levy- ja hitsausalan ammattilaisiksi. Koulutukseen voidaan ottaa uusia alalle aikovia ja jo alalla toimineita täydennyskoulutuksen tarpeessa olevia.

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa levy- ja hitsausalan ammattitutkinnosta levytöiden tai hitsauksen osaamisala tai henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaiset tutkinnon osat.

Henkilö, jolla on laaja ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa tutkintotilaisuuksissa ilman näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta.

Levy- ja hitsausalan ammattitutkinnon perusteet

Lisätietoja:
Tutkintovastaava Seppo Masalin
puh. 040 486 7085
seppo.masalin(at)hyria.fi


Päivämäärä Koulutus Paikkakunta Haku päättyy
  Levy- ja hitsausalan ammattitutkintoon valmistava koulutus Hyvinkää Jatkuva haku