Kone- ja metalliala
Kunnossapidon ja automaatiotekniikan koulutus

Kunnossapidon ja automaatiotekniikan koulutus

Koulutus on ammatillista erikoistumiskoulutusta. Kunnossapidon koulutus antaa valmiudet suoriutua vaativissa koneenasennuksen ja kunnossapidon työtehtävissä huomioiden työturvallisuus, laatu- ja taloudellisuusnäkökohdat.

Koulutuksessa perehdytään kunnossapitotekniikkaan ja kunnossapidon tietojärjestelmään. Automaatiokoulutuksessa perehdytään automaatio kunnossapitoon ja automaatiojärjestelmiin, kuten hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmät.

Koulutuksen sisältö ja kesto määräytyvät opiskelijan henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Opiskeluun on mahdollista sisällyttää alan tutkintojen tai tutkinnon osien suorittaminen.Päivämäärä Koulutus Paikkakunta Haku päättyy