Tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus

Hyvinkää
Jatkuva haku

Tutkinto

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Koulutuspaikka

Hyria Hyvinkää, Torikatu 18

Hinta

Opiskelijamaksu 600 € ja tutkintomaksu 58 €. Mikäli opiskelija suorittaa koulutuksen oppisopimuskoulutuksena, maksaa hän vain tutkintomaksun 58 €. Koulutus on osittain opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa.

Kohderyhmä

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto soveltuu toimialasta riippumatta kaikille niille, jotka kehittävät yrityksen/organisaation toimintaa. Tutkinto soveltuu erinomaisesti myös yrittäjille ja yrityksen perustamista suunnitteleville.

Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen taustatietolomake osoitteessa www.hyria.fi/oppisopimus.

Tavoite

Uuden tuotteen tai palvelun/olemassa olevan tuotteen tai palvelun kehittäminen sekä Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittaminen.

Sisältö

Asiakaslähtöinen tuotekehitysprosessi:

 • käyttäjälähtöinen palvelusuunnittelu ja Design thinking
 • palvelut ja tuotteet
 • ideointi ja innovaatiot.

Käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu:

 • palvelumuotoilu ja Design thinking
 • palvelumuotoiluprosessi ja työkalut.

Tuotteistaminen:

 • liiketoiminta
 • tuotteistusprosessi ja -projekti
 • tuotesuojaukset
 • talous ja kannattavuus.

Kaupallistaminen:

 • tuotteistus ja konseptointi
 • tuote-esittely
 • neuvottelu- ja esiintymistaidot.

Palvelujen digitalisointi

Sähköinen markkinointiviestintä


Lisätietoja saat Opetushallituksen kotisivuilta:

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Näyttötutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen. Koulutus toteutetaan non-stop -periaatteella, henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opiskelija ja vastuukouluttaja suunnittelevat yksilöllisen opintopolun ja aikataulun - oppimistarpeet ja tutkintotavoite huomioiden. Koulutuksen ja tutkinnon suorituksen kesto on noin 1,5 vuotta.

Henkilö, jolla on laaja ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa tutkintotilaisuuksissa ilman näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Kukin kehittää omaa tuotettaan/palveluaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti, omassa aikataulussaan.

Valmistava koulutus sisältää lähiopetusta (15 lähipäivää, joista 4 pajapäivää: ohjattua oman tuotteen/palvelun suunnittelua ja kehittämistä), etäopiskelua ja henkilökohtaista ohjausta.

Tutkintoon valmistavan koulutuksen sisältö on rakennettu sopivaksi niin konkreettisten tuotteiden kuin palveluidenkin kehittämiseen.

Suuremmille ryhmille, yritysten tai organisaatioiden henkilökunnalle, räätälöimme oman koulutuksen (ryhmäkoko noin 10-20 henkeä).

Peruutusehdot

Tiedotamme opiskelupaikan saamisesta henkilökohtaisesti. Peruutus voidaan tehdä viimeistään 14 päivän kuluttua opiskelupaikkatiedon saamisesta. Jos opiskelija on aloittanut koulutuksen tämän ajan sisällä, tässä tapauksessa peruutusoikeus päättyy koulutuksen aloittamiseen. Peruutusilmoitus tehdään sähköpostilla hakutoimisto@hyria.fi.

Maksullisissa koulutuksissa veloitamme koko opiskelijamaksun, mikäli koulutukseen valittu jättää saapumatta ilman peruutusilmoitusta. Opiskelijamaksua ei palauteta, jos opiskelija keskeyttää koulutuksen.

Peruutusehdot eivät koske oppisopimusopiskelijaa.

Oppilaitos pidättää itsellään oikeuden hinnanmuutokseen, koulutuksen muuttamiseen, siirtämiseen tai peruuttamiseen.

Yhteyshenkilöt

LEENA NYMAN, kouluttaja
Puh.: 050 524 3590
S-posti: etunimi.sukunimi@hyria.fi

HYRIA HAKUTOIMISTO AIKUISKOULUTUS
Puh.: 020 690 159
S-posti: hakutoimisto@hyria.fi

Oppisopimusasiat
PIRITTA HÄMÄLÄINEN, opintosihteeri
Puh.: 040 765 5817
S-posti: etunimi.sukunimi@hyria.fi