Levy- ja hitsausalan ammattitutkinto

Hyvinkää
Jatkuva haku

Tutkinto

Levy- ja hitsausalan ammattitutkinto

Koulutuspaikka

Hyria Hyvinkää, Karankatu 3-5

Hinta

Opiskelijamaksu 450 €. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta. Koulutus on osittain opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat kouluttautua kone- ja metallialalle levy- ja hitsausalan ammattilaisiksi. Koulutukseen voidaan ottaa uusia alalle aikovia ja jo alalla toimineita täydennyskoulutuksen tarpeessa olevia.

Koulutus on mahdollista myös oppisopimuskoulutuksena, johon hakeudutaan täyttämällä sähköinen taustatietolomake osoitteessa www.hyria.fi/oppisopimus.

Koulutus soveltuu myös työttömyysetuudella opiskeleville. Selvitä, täyttyvätkö työttömyysetuudella opiskelun ehdot osaltasi. Ota yhteyttä omaan TE-toimistoosi ennen opintoihin hakeutumista. Lisätietoja työttömyysetuudella opiskelusta.

Tavoite

Tavoitteena on, että opiskelija:

- omaa levy- ja hitsaustekniikan tiedollisen ja taidollisen erikoisosaamisen työllistyäkseen
- osaa tehdä vaativia levytöitä ja hitsata useilla prosesseilla kansainvälisten vaatimusten mukaisesti
- osaa käyttää numeerisesti ohjattuja levytyökoneita
- tuntee metallialalla käytettävät materiaalit
- osaa työskennellä turvallisesti.

Koulutus on ammatillista erikoistumiskoulutusta, jonka suoritettuaan henkilöllä on riittävät valmiudet suoriutua vaativissa kone- ja metalliteollisuuden hitsaus- ja levyalan ammattitehtävissä huomioiden työturvallisuus, laatu- ja taloudellisuusnäkökohdat.

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa levy- ja hitsausalan ammattitutkinnosta levytöiden tai hitsauksen osaamisala tai henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaiset tutkinnon osat.

Sisältö

Hitsauksen osaamisala

Pakolliset tutkinnon osat:
 • Liitosten esivalmistelu ja jälkikäsittely
 • Pienahitsaus hitsausprosessilla 111, 131, 135, 136 tai 141.
Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 1:)
 • Levyhitsaus hitsausprosessilla 111, 131, 135, 136 tai 141
 • Putkihitsaus hitsausprosessilla 111, 135, 136 tai 141.
Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 1):
 • Pienahitsaus hitsausprosessilla 111, 131, 135, 136 tai 141
 • Levyhitsaus hitsausprosessilla 111, 131, 135, 136 tai 141
 • Putkihitsaus hitsausprosessilla 111, 135, 136 tai 141
 • Jauhekaariumpilankahitsaus (121)
 • Plasmahitsaus (15)
 • Vastushitsaus hitsausprosessilla 21, 22 tai 23
 • Hitsaus- ja liitostyöt
 • Liitosten esivalmistelu ja jälkikäsittely
 • Levy- ja teräsrakennetöiden perusosaaminen
 • Ohutlevytyöt
 • Paksulevytyöt
 • Teräsrakennetyöt
 • Kokoonpanohitsaustyöt
 • Ruostumattomat ja haponkestävät materiaalit levytyössä
 • Alumiinimateriaalit levytyössä
 • Laserleikkaus
 • Vesileikkaus
 • Levyntyöstö levytyökeskuksella
 • Särmäys
 • Puristintyöt.

Levytöiden osaamisala

Vaihtoehto 1

Pakolliset tutkinnon osat:
 • Levy- ja teräsrakennetöiden perusosaaminen
 • Pienahitsaus hitsausprosessilla 111, 131, 135, 136 tai 141.
Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 3):
 • Levyhitsaus hitsausprosessilla 111, 131, 135, 136 tai 141
 • Jauhekaariumpilankahitsaus (121)
 • Plasmahitsaus (15)
 • Vastushitsaus hitsausprosessilla 21, 22 tai 23
 • Teräsrakennetyöt
 • Kokoonpanohitsaustyöt
 • Ruostumattomat ja haponkestävät materiaalit levytyössä
 • Alumiinimateriaalit levytyössä
 • Laserleikkaus
 • Vesileikkaus
 • Levyntyöstö levytyökeskuksella
 • Särmäys
 • Puristintyöt.

Vaihtoehto 2

Pakolliset tutkinnon osat:
 • Levy- ja teräsrakennetöiden perusosaaminen.
Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 5):
 • Pienahitsaus hitsausprosessilla 111, 131, 135, 136 tai 141
 • Hitsaus- ja liitostyöt
 • Ohutlevytyöt
 • Paksulevytyöt
 • Ruostumattomat ja haponkestävät materiaalit levytyössä
 • Alumiinimateriaalit levytyössä
 • Laserleikkaus
 • Vesileikkaus
 • Levyntyöstö levytyökeskuksella
 • Särmäys
 • Puristintyöt.

Lisätietoja saat Opetushallituksen kotisivuilta:

Opiskelun henkilökohtaistaminen

Koulutusta toteutetaan non-stop -periaatteella, jolloin opiskelun aloittaminen voi tapahtua opiskelijan tarpeen mukaan. Tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen (noin 1,5 - 2 vuotta). Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jolloin kunkin opiskelijan opintopolku täsmentyy.

Hakeutumisvaiheessa:
- selvitetään hakijan aikaisemmin hankkima osaaminen ja työkokemus
- arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle
- arvioidaan hakijan koulutustarpeet sekä mahdollinen ohjauksen ja tukitoimien tarve
- arvioidaan hakija ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteet, sekä otetaan huomioon hakijan työpaikan kehittämistarpeet.

Arviointien pohjalta tehdään yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja tarpeellisen ammattitaidon hankkimiseksi.

Henkilö, jolla on laaja ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa suoraan näytöissä ilman tutkintokoulutukseen osallistumista.

Toteutus

Tutkintokoulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, koostuen lähiopetuksesta (noin 4 pv/kk) ja etäopiskelusta (myös verkko-opiskeluna) sekä työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta. Opintoihin sisältyy lisäksi henkilökohtaista opintojen ohjausta. Lähiopetuksessa on joulu- ja kesätauot.

Peruutusehdot

Tiedotamme opiskelupaikan saamisesta henkilökohtaisesti. Peruutus voidaan tehdä viimeistään 14 päivän kuluttua opiskelupaikkatiedon saamisesta. Jos opiskelija on aloittanut koulutuksen tämän ajan sisällä, tässä tapauksessa peruutusoikeus päättyy koulutuksen aloittamiseen. Peruutusilmoitus tehdään sähköpostilla hakutoimisto@hyria.fi.

Maksullisissa koulutuksissa veloitamme koko opiskelijamaksun, mikäli koulutukseen valittu jättää saapumatta ilman peruutusilmoitusta. Opiskelijamaksua ei palauteta, jos opiskelija keskeyttää koulutuksen.

Peruutusehdot eivät koske oppisopimusopiskelijaa.

Oppilaitos pidättää itsellään oikeuden hinnanmuutokseen, koulutuksen muuttamiseen, siirtämiseen tai peruuttamiseen.

Yhteyshenkilöt

TAPANI KOIVUNEN, opettaja
Puh.: 050 415 5659
S-posti: etunimi.sukunimi@hyria.fi

HYRIA HAKUTOIMISTO JATKUVA HAKU
Puh.: 020 690 159
S-posti: hakutoimisto@hyria.fi

Oppisopimusasiat
PIRITTA HÄMÄLÄINEN, opintosihteeri
Puh.: 040 765 5817
S-posti: etunimi.sukunimi@hyria.fi


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.