Talotekniikka-ala
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Kiinteistöpalvelujen perustutkinnossa opiskelija erikoistuu kiinteistönhoitajaksi tai toimitilahuoltajaksi. Hankittuaan työkokemusta hän voi suorittaa ammattitutkinnon tai jatkaa opintojaan ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa. 

Kiinteistöpalvelujen perustutkinnon suorittaneella on monipuolinen ammattitaito jota hän kehittää jatkuvasti. Hän osaa suunnitella työnsä kiinteistöjen palvelusopimusten ja palvelukuvausten avulla, osaa tuottaa kiinteistöpalveluita sovitulla laatutasolla sekä osaa esitellä ja arvioida omaa työtään. Laaja-alaisten elinkaaripalvelumallien yleistyessä kiinteistöpalvelualan yrityksissä, alan ammattilaisen on toimittava erilaisissa vuorovaikutustilanteissa yhteistyökykyisesti sekä ilmaistava näkökantoja selkeästi ja luottamusta herättäen. 


Päivämäärä Koulutus Paikkakunta Haku päättyy
4.9.2017 Kiinteistöpalvelujen perustutkintoon, kiinteistönhoitaja, valmistava koulutus Riihimäki 11.8.2017
18.9.2017 Kiinteistöpalvelujen perustutkintoon, toimitilahuoltaja, valmistava koulutus Riihimäki 27.8.2017