Kone- ja metalliala
Kone- ja metallialan perustutkinto

Kone- ja metallialan perustutkinto

Tutkinnon kohderyhmänä ovat metallialan ammattia uutena ammattina tai ilman alan aikaisempaa koulutusta opiskelevat henkilöt.

Kone- ja metallialan perustutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on kohdeammatistaan riippuen laaja-alaiset perusvalmiudet erilaisiin teknologiateollisuuden valmistustehtäviin. Laaja-alaisten perusvalmiuksien lisäksi hänellä on ammattikohtainen erikoisosaaminen johonkin tutkinnon työammattiin ja valmiudet oppia uusia taitoja työtehtävien mukaan.

Henkilö, jolla on laaja ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa tutkintotilaisuuksissa ilman näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta.

Kone- ja metallialan perustutkinnossa on mahdollista suorittaa Hyriassa seuraavia tutkintoja:

Valmistustekniikan osaamisala
Automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisala