Väliaikaisen vartijan koulutus

Koulutuksen suorittanut voi työskennellä väliaikaisen vartijan tehtävissä esimerkiksi vartioimisliikkeissä, kaupan alalla ja teollisuudessa.


Koulutus antaa opiskelijalle vartijan työssä tarvittavat tiedot ja taidot. Henkilö, joka on suorittanut Väliaikaisen vartijan – koulutuksen (40 ot) sekä täyttää muut lainsäädännön asettamat vaatimukset, voidaan hyväksyä väliaikaiseksi vartijaksi neljäksi kuukaudeksi kalenterivuodessa. Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyntä haetaan kotikunnan poliisilta hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen.


Päivämäärä Koulutus Paikkakunta Haku päättyy
9.10.2017 Väliaikaisen vartijan koulutus (40 ot) Helsinki 2.10.2017
30.10.2017 Väliaikaisen vartijan koulutus (40 ot) Helsinki 23.10.2017
13.11.2017 Väliaikaisen vartijan koulutus (40 ot) Helsinki 6.11.2017
27.11.2017 Väliaikaisen vartijan koulutus (40 ot) Helsinki 20.11.2017
11.12.2017 Väliaikaisen vartijan koulutus (40 ot) Helsinki 4.12.2017
18.12.2017 Väliaikaisen vartijan koulutus (40 ot) Helsinki 11.12.2017