Puhdistuspalveluala
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, toimitilahuoltaja

Koulutus sopii puhdistuspalvelualasta kiinnostuneille tai jo alalla työskenteleville. Koulutus sopii myös maahanmuuttajille, joiden suomen kielen taito on riittävä (A2.2). 

Tutkinto antaa perusvalmiudet työskennellä puhdistuspalvelualalla.