Kone- ja metalliala
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet erilaisiin teknologiateollisuuden tehtäviin. Lisäksi hänellä on ammattikohtainen erikoisosaaminen johonkin tutkinnon työammattiin ja valmiudet oppia uusia taitoja työtehtävien mukaan.

Tutkinnon kohderyhmänä ovat metallialan ammattia uutena ammattina tai ilman alan
aikaisempaa koulutusta opiskelevat henkilöt.

Henkilö, jolla on laaja ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa tutkintotilaisuuksissa ilman näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta.

Kone- ja metallialan perustutkinnossa on mahdollista suorittaa Hyriassa seuraavia tutkintoja:

Valmistustekniikan osaamisala
Automaatiotekniikan ja kunnossapidon osaamisala