Taloudellinen lisätuki haettavissa ulkomaan vaihtojaksoille

Hyriassa on mahdollisuus hakea lisätukea ulkomaan vaihtojaksoille Eurooppaan. Valituksi tulevat opiskelijat saavat Erasmus+ -ohjelman apurahan (sis. matkatuki ja tuki elinkustannuksiin) sekä taloudellisen lisätuen kattamaan vaihtojaksosta syntyneitä kustannuksia.

Lisätuki on tarkoitettu taustoiltaan vertaisryhmäänsä taloudellisesti heikommassa asemassa oleville opiskelijoille. Valinnassa huomioidaan mm. seuraavia asioita: perhetausta (yksinhuoltajuus, taloudelliset haasteet, työttömyys, sairaus, eläke, tapaturmat, muut kuormittavat tekijät), perheen koko, perheen tulot tai toimeentulo. Hakijoilta pyydetään selvitys em. asioista hakemuksessaan mahdollisine liitteineen (esim. opintotukipäätös).


Lisätukea on jaossa vuosittain 5-7 henkilölle. Lisätuen avulla varmistetaan, että apuraha kattaa vaihtojaksoon liittyvät, alla mainitut kulut, hyväksyttyjen kustannusten mukaisesti:

 • Passi ja passikuvat
 • Mahdolliset rokotteet
 • Matkakustannukset koti-lentokenttä-koti
 • Lennot kotimaa-kohdemaa-kotimaa + matkatoimiston palvelumaksu
 • Matkakustannukset kohdemaan lentokenttä-asunto-kohdemaan lentokenttä
 • Asuminen
 • Paikallisliikenne
 • Prepaid -puhelinkortti (soittoaika opiskelijan kustannus)
 • Kulttuurikulut (1-14pv á 14€ + 15-80pv á 3€); kulttuurituen turvin opiskelija voi vapaavalintaisesti vierailla kohdemaan museoissa, tapahtumissa ja naapurikaupungeissa (esim. pääsyliput, matkakulut, ym.).
 • Ateriat (10€ per päivä, sis. Hyrian ateriatuki)
 • Tuliaiset yritykseen
 • Lisäksi opiskelija saa opintotuen ja asuntotuen normaalisti Kelan ehdoin. Opiskelijat ovat vakuutettu työajan (tapaturma- ja vastuuvakuutus) ja vapaa-ajan (matkavakuutus) osalta.


Opiskelijan kelpoisuus vaihtojaksolle varmennetaan ensin normaalin hakuprosessin mukaisesti. Valinnan kriteereinä ovat seuraavat asiat:

 • 18 vuoden ikä.
 • riittävän sujuva suullinen englannin taito.
 • vahva ja selkeästi ilmaistu oma motivaatio.
 • riittävä fyysinen ja henkinen terveys, riittävät elämänhallintataidot.
 • sitoutuneisuus opintoihin ja opintojen hyvä edistyminen (ei nollia, ei suorittamattomia kursseja)
 • moitteeton käytös oppilaitoksessa ja top -jaksoilla.
 • Going Abroad -valmennuskurssin suorittaminen hyväksytysti. 


   


Opettajien ja kv-vastaavan tulee puoltaa opiskelijan lähettämistä vaihtojaksolle. Puolletut opiskelijat kutsutaan haastatteluun, jossa kansainvälisten asioiden suunnittelija haastattelee heitä yhdessä kuraattorin/kv-vastaavan kanssa. Haastattelussa keskustellaan perheen taloudellisista taustoista, opinnoista, motivaatiosta ja testataan hieman kielitaitoa. Haastatteluiden jälkeen tehdään lisätukeen oikeutettujen opiskelijoiden valinta. Perheen taloudelliset seikat jäävät vain haastattelijoiden tietoon ja käsiteltäväksi. Kv-suunnittelija dokumentoi Hyrian Erasmus+ -ohjelman hankeasiakirjoihin opiskelijoiden valintamenettelyn ja perusteet, joilla tuensaajat hankkeessa on valittu.

Valinta suoritetaan tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta noudattaen. Mikäli tukeen oikeutettavia hakijoita on enemmän kuin vuosittain vahvistettuja lisätukeen oikeutettavia apurahoja, hakijoiden valinta suoritetaan arpomalla. Hyria koulutuksella on oikeus tehdä päätös opiskelijoiden valinnasta. Päätöksestä ei voi valittaa. Lisätukea voi saada vain kerran opintojen aikana. Vaihtojakson kesto voi olla 30–80 päivää.

Hakulomake

Hakuaikataulu: koko lukuvuosi

Hakemukset lähetetään allekirjoitettuna joko sähköisesti kv-suunnittelija tanja.korteharju(at)hyria.fi tai postitse osoitteeseen:

Hyria koulutus
Tanja Korteharju
Kauppalankatu 18
05800 Hyvinkää

Kohdemaihin tai vaihtojaksoon liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä oman osaston tai yksikön kv-vastaavaan. Yhteystiedot löytyvät kotisivujen linkistä http://www.hyria.fi/international_hyria/contact_us. Taloudelliseen lisätuesta saa lisätietoja kv-suunnittelija Tanja Korteharjulta, puh. 050 574 8544.