Opintotuki ulkomailla

Opintotuki voidaan myöntää ulkomailla suoritettavaan työssäoppimisjaksoon tai opiskeluun, jos opintosi sisältyvät Suomessa suorittamaasi tutkintoon tai ne vastaavat opintotukeen oikeuttavia opintoja Suomessa.

Ulkomaan vaihdon opintotukietuudet

Kelan sivuilta voit lukea lisää opinto- ja asuntotuesta ulkomailla sekä selvittää opintotuen määrän laskuria käyttämällä. Asumislisä ulomailla on yleensä 210€ kuukaudessa.

Opintotuen hakeminen

Opintotukea ulkomailla suoritettaviin opintoihin haetaan joko Kelan opintotukihakemuslomakkeella (OT1 -lomake, jos haet tukea ensimmäistä kertaa) tai olosuhdemuutoslomakkeella (OT15 -lomake, jos saat jo tukea, mutta ilmoitat jaksosta ulkomailla). Mahdollinen orientaatiojakso tai kielikurssi ulkomaisessa oppilaitoksessa on opis­keluaikaa.

Hakemukseesi on liitettävä todistus tutkintoon kuuluvasta ulkomaan suoritusjaksosta -liite, joka vahvistaa opintojen olevan osa opintojasi Hyriassa. Todistuksessa tulee ilmetä vaihdon alkamis- ja loppupäivämäärät sekä opintoviikkojen/pisteiden määrä. Allekirjoitetun liitteen saat Hyrian opintosihteerilta. Huom! Lomake liitetään OT1/OT15 lomakkeen mukana Kelaan, sähköisessä asioinnissa on kahden viikon toimitusaika.

Jos harjoittelusi tapahtuu kesäkuukausina ja haet kesäopintotukea, tulee  OT1/OT15 lomakkeen mukana liittää selvitys kesäopinnoista -liite. Todistuksessa tulee ilmetä vaihdon alkamis- ja loppupäivämäärät sekä opintoviikkojen/pisteiden määrä. Allekirjoitetun liitteen saat Hyrian opintosihteerilta tai kv-vastaavalta. Huom! Lomake liitetään OT1/OT15 lomakkeen mukana Kelaan, sähköisessä asioinnissa on kahden viikon toimitusaika.

Tuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksesi saapumiskuukaudesta alkaen. Jälkikäteen tukea ei myönnetä.

Vaihto-opiskelijan sosiaaliturva

Jos tilapäinen oleskelu ulkomailla opiskelun vuoksi kestää enintään yhden vuoden, opiskelija kuuluu oleskelun aikana suomalaisen sosiaaliturvan piiriin. Alle vuoden ulkomailla opiskelevan oikeus sosiaaliturvaan ratkaistaan ilman erillistä hakemusta opintotuen ratkaisutietojen perusteella. Opiskelijoiden suositellaan ilmoittavan myös lyhyistä vaihdoista Kelaan.

Lue lisää

Sairausvakuutus

Suomessa asuvalla on oikeus sairaanhoitoon myös toisessa EU- ja ETA-maassa sekä Sveitsissä tilapäisesti oleskellessaan. Oikeus sairaanhoitoon osoitetaan eurooppa­laisella sairaanhoitokortilla.

Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saa sairaanhoitoa Euroopassa, jos sairastuu äkillisesti tai joutuu tapaturmaan. Kortin avulla saa myös pitkäaikaissairauden vaatimaa hoitoa. Sairaanhoidosta maksat saman hinnan kuin maassa asuvat henkilöt. Kortti käy EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä. Eurooppalainen sairaanhoitokortti kelpaa julkisessa terveydenhuollossa, sairausvakuutussopimuksen tehneiden yksityisten lääkäreiden vastaanotoilla ja sopimuksen tehneissä sairaaloissa.

Jos sairastut ulkomailla -sivuille on koottu maakohtaisia ohjeita terveyspalveluista, lääkkeistä ja sairaankuljetuksesta sekä asiakasmaksuista. Terveyspalveluista kannattaa ottaa selvää jo ennen matkaa.

Jos hoidon antaja ei hyväksy eurooppalaista sairaanhoitokorttia, maksat sairaanhoidon kustannukset itse. Tällöin kyse on yleensä palveluntuottajasta, joka ei kuulu kyseisen maan lakisääteiseen sairausvakuutusjärjestelmään. Kustannuksista voit kuitenkin jälkikäteen hakea sairaanhoitokorvausta Kelasta.

Kortti on ilmainen. Sen voivat tilata Kelasta kaikki Suomen sairausvakuutukseen kuuluvat henkilöt.

Lisätietoja eurooppalaisesta sairaanhoitokortista Kelan sivuilta.