EU -hankkeiden tuella ulkomaille työssäoppimaan tai opiskelemaan lähtevät opiskelijat suorittavat pakollisen kielitestauksen (OLS = Online Linguistic Support) ja vapaaehtoisen kielikurssin tai vaihtoehtoisesti saavat tukea kielivalmennukseen. Tutustu OLS-alustaan ja vaihda kieli suomen kielelle oikeasta yläkulmasta tai suoraan TASTÄ

A) KIELITESTI 

Erasmus + -ohjelma antaa mahdollisuuden testata kielitaitoasi englannin, saksan, ranskan, espanjan, italian, hollannin, puolan, portugalin, tanskan, tšekin, kreikan, ruotsin, kroatian, bulgarian, romanian, slovakin, suomen ja unkarin kielillä ennen ulkomaanjaksoa sekä sen päätyttyä. Kielitesti on pakollinen vähintään 19 päivän kestoisissa vaihdoissa.

Testauksella haetaan tietoa Euroopan maiden opiskelijoiden kielitaidosta, ja siitä kuinka se kehittyyy vaihdon aikana. Testin tulos ei vaikuta vaihtoon lähtemiseen tai muuta mitään sen järjestelyjä.

Opiskelija saa kutsun sähköpostiinsa testin tekemiseen sekä ennen että jälkeen vaihdon. Opiskelija luo oman profiilin sisäänkirjautuessaan järjestelmään. Testissä on noin 70 kysymystä (20 kielioppi-, 15 sanasto-, 15 keskustelufraasi-, 10 kuuntelu- ja 10 lukemisen ymmärtämisen kysymystä), ja sen täyttäminen kestää noin 45-60 minuuttia. Testi muokkautuu vastaajan tason mukaiseksi sen edetessä. Testin voi keskeyttää ja tallentaa ja jatkaa myöhemmin loppuun, mutta testiä ei voi tehdä uudelleen tulosvaiheen jälkeen. Tulokset näkyvät ruudulla testin päättymisen jälkeen, ja ne lähetetään myös opiskelijan sähköpostiin. Omia tuloksiasi voit verrata kieliä koskevaan eurooppalaiseen viitekehykseen.

Kielitesti suositellaan tehtäväksi työssäoppimisen ja opiskelujakson ohjauskielellä, usein englanniksi, poikkeuksena kuitenkin muun vahvan kielitaidon osallistujat. Äidinkielenään kieltä puhuvat eivät voi ko. kielen testiä tehdä.

Testi suositellaan tekemään rauhallisessa ja hiljaisessa paikassa hyvällä Internet -yhteydellä. Opiskelija voi tehdä testin yksin tai kv-vastaava voi järjestää tilaisuuden, jossa opiskelijat täyttävät testin yhdessä. Kv-vastaava huolehtii tällöin kuulokkeet ryhmälle. TÄSTÄ esittelyvideoon.

B) KIELIKURSSI 

Kielitestin lisäksi opiskelijaa kannustetaan opiskelemaan joko työskentelykieltä ja kohdemaan kieltä ennen vaihtojakson alkua. Mikäli opiskelija sa testistä tuloksen B2-C2, voi opiskelija valita myös muun kielen kuin testikielen. Kielikurssit löytyvät samalta alustalta ja opiskelija saa siihen erillisen kutsun. Kurssilla on valittavana useampi taso.

Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen Youtube-kanavalta löytyy hyvä ja selkeä esittelyvideo OLS -kielikursseista. Videolla esitellään kaikki OLS -kieliharjoitusmallit (kielioppi, artikkelit, MOOCit, Live Tutoring -sessiot jne.). Videon kesto on n. 5 min. Erasmus+ OLS Guided Tour for the language  course -videon pääse näkemään TÄÄLTÄ.

C) KIELIVALMENNUSTUKI

Vaihtoehtoisesti opiskelija voi saada muiden kuin edellä mainittujen eurooppalaisten kielten osalta vapaavalintaisen kohdemaan kielivalmennustuen 150€. 

Kielivalmennustukea voidaan käyttää esim. vastaanottavan organisaation, lukion, kansalaisopiston tai muun suomalaisen organisaation kielikurssiin, nettipohjaiseen kurssiin, sanakirjaan tai kielikurssiin (CD). Kv-vastaavan tulee arkistoida kuitti ja osallistumistodistus rahoittajalle.

LISÄTIETOA OLSista