Apurahan laskeminen

Eurooppa - Erasmus + -ohjelman vaihdot:

Jokaisen opiskelijan apuraha lasketaan yksitellen lähtöpaikkakunnan, kohdemaan ja jakson keston (päivissä) mukaan. Apurahan määrään vaikuttaa myös opiskelijan majoituksen maksullisuus tai maksuttomuus (todiste asumiskustannuksista toimitettava vaihdon jälkeen). Apuraha koostuu matkatuesta ja tuesta elinkustannuksiin (tuki elinkustannuksiin pienennee mikäli opiskelija asuu esim. sukulaisilla tai tuttavilla). Vaihdon minimikesto on 30 päivää.

1. Matkatuki määritellään lähtöpaikkakunnan- ja kohdekaupungin etäisyyden perusteella käyttäen välimatkalaskuria. Tuki määräytyy kilometrien perusteella seuraavasti:

  • 100 – 499 km = 180€ per hlö
  • 500 – 1999 km = 275€ per hlö
  • 2000 – 2999 km = 360€ per hlö
  • 3000 – 3999 km = 530€ per hlö
  • 4000 – 4999 km = 820€ per hlö

2. Tuki elinkustannuksiin lasketaan oheista taulukkoa hyödyntäen kohdemaan mukaan kaikilta apurahaan oikeuttavilta päiviltä (myös matkapäiviltä). Apurahaan oikeuttava ulkomaan jakso voi alkaa 2 päivää ennen työssäoppimisen tai opiskelun aloittamista ja päättyä 2 päivää työssäoppimisen tai opiskelun päättymisen jälkeen. Pidempi maassaolo ei oikeuta apurahaan.

31334 KA1 ammatillinen Apurahataulukko 2014 110214 (pdf) (190.2 KB)

Huomioi, että ensimmäisten 14 päivän osalta tuki on korkeampi. Seuraavien 15-60 päivien osalta tuki laskee hieman. 61-360 päivän osalta tuki laskee edelleen pitkä-aikaisen asumisen kustannusten ollessa matalampia lyhytaikaiseen asumiseen verrattuna. 

Esim. 10 viikon vaihtojakson apuraha Bilbaossa, Espanjassa lasketaan seuraavasti:

1. Matkatuki: Hyvinkää- Bilbao 2673km = 360€

2. Tuki elinkustannuksiin (kokonaisjakso 70 päivää) yhteensä 1476€.

14pv * 29€ = 406€

46pv * 20€ = 920€

10pv*15€ = 150€

Yhteensä: 360€ + 406€ + 920€ + 150€ = 1836€.

Muu maailma:

Hyriassa myönnetään vuosittain muutamia apurahoja maihin, jotka eivät kuulu Erasmus+ -ohjelmaan tai Euroopan ulkopuolelle. Hyrian myöntämät apurahat ovat normaalisti pienemmät kun yllä olevan hankerahoituksen turvin myönnettävät apurahat. Ota yhteyttä oman alasi kv-vastaavaan pyytääksesi lisätietoja eri mahdollisuudesta. Huomaa, että Hyria ei tue opiskelijan aikaisempaan kotimaahan tehtäviä eikä ulkomailla suomenkielisiin yhteisöihin suuntautuvia vaihtojaksoja.