Student Exchange


Palaa otsikoihin

Going Abroad?

Hyrian opiskelijoilla on mahdollisuus lähteä opiskelijavaihtoon ulkomaille, joko työssäoppimaan tai opiskelemaan. Hyrialla on kattava yhteistyö-oppilaitosverkosto, jota opiskelijat voivat hyödyntää tai vaihtoehtoisesti he voivat etsiä työssäoppimispaikan itse ulkomailla. Pääsääntöisesti ulkomailla suoritettu työssäoppimisjakso tai opinnot luetaan hyväksi opintoihin Hyriassa. Vaihdon kesto on yleensä 4-52 viikkoa.

Hyria hallinnoi ja osallistuu erilaisiin liikkuvuushankkeisiin, joiden avulla opiskelijoille pystytään tarjoamaan apurahoja vaihtojaksojen matka- ja asumiskulujen kattamiseen. Liikkuvuushankkeiden toiminnot suuntautuvat pääosin Eurooppaan, koska hankkeiden rahoituksesta suurin osa tulee Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Yksittäisiä muualle maailmaan suuntautuneita liikkuvuushankkeita on aika ajoin; esim. Hyria osallistuu Chinet -hankkeeseen, jonka avulla opiskelijoita voidaan lähettää Kiinaan opiskelemaan/työssäoppimaan. Lisäksi Hyria myöntää yksittäisiä apurahoja opiskeluun tai työssäoppimiseen muualla maailmassa (viisumi- ja työlupa-asioissa ota yhteyttä Kilroyn opintoneuvontaan http://education.kilroy.fi/ulkomailla-opiskelu/hakuprosessi/opintoneuvonta).

Apurahoja on jaettavissa opiskelijoille vuosittain ilmoitettava lukumäärä. Jokaisessa Hyrian yksikössä toimii kansainvälisyysvastaavia, jotka tiedottavat yksiköidensä opiskelijoita vaihto- ja apurahamahdollisuuksista.

Palaa otsikoihin

Tietoa ulkomaan vaihtojaksoista

Kansainväliset vaihtojaksot on pääasiassa tarkoitettu opintojensa loppuvaiheessa oleville täysi-ikäisille opiskelijoille (perus-, ammatti-, tai erityisammattitutkintoa opiskelevat, myös oppisopimusopiskelijat), koska opiskelijoiden edellytetään jo hallitsevan oman alansa perustiedot ja -taidot. Myös erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat voivat osallistua tietyin ehdoin. Lisäksi taloudellisesti vertaisiaan heikommassa asemassa olevien opiskelijoiden on mahdollista hakea lisätukea vaihtojen kuluja kattamaan.

Kv-vastaavat pitävät vuosittain erillisiä tiedotustilaisuuksia asian tiimoilta. Tilaisuudessa kerrotaan vaihtomahdollisuuksista, vaihtopaikkojen lukumäärästä, vaihtoprosessin kulusta, apurahasta, hakulomakkeesta, haastattelusta ja siihen valmistautumisesta ym. vaihtoon liittyvistä asioista. Mukana on yleensä aikaisemmin liikkuneita opiskelijoita kertomassa kokemuksistaan. Aikuisopiskelijat ottavat yhteyttä oman alansa kv-vastaavaan.

Tutustu myös kv-vaihdossa olleiden opiskelijoiden blogeihin.

Palaa otsikoihin

Hakeminen kansainväliselle työssäoppimis-/tai opiskelujaksolle

Infot ja haku opiskelijavaihtoihin vaihtelee koulutusaloittain tai yksiköittäin, johtuen eri koulutusalojen top -jaksojen aikatauluista ja niiden kv-soveltuvuudesta. Kv-vastaavat tiedottavat opiskelijoita info- ja hakuajankohdasta. Hakuaikana opiskelijat täyttävät hakulomakkeen, jossa he kertovat itsestään ja taustoistaan ja perustelevat sitä miksi he olisivat hyviä opiskelijoita lähetettäväksi ja lähettävät sen omalle kv-vastaavalle. Hakemuksen lähettäminen on sitova, eli harkitse tarkoin vaihtoon hakeutumisesi.

Palaa otsikoihin

Valinta

Haun päätyttyä kv-vastaavat pyytävät ohjaavilta opettajilta ja kouluttajilta palautetta hakijoiden opintomenestyksestä sekä haastattelevat hakijat englanniksi. Lopullisen valinnan kriteereinä ovat seuraavat asiat:

  • 18 vuoden ikä
  • riittävän sujuva suullinen englannin taito
  • vahva ja selkeästi ilmaistu oma motivaatio
  • riittävä fyysinen ja henkinen terveys, riittävät elämänhallintataidot
  • sitoutuneisuus opintoihin ja opintojen hyvä edistyminen (ei nollia, ei suorittamattomia kursseja. Tilanteessa, jossa opiskelijalle on opintoja rästissä, voidaan tehdä ehdollinen valinta.)
  • moitteeton käytös oppilaitoksessa ja top -jaksoilla.
  • Going Abroad -valmennuskurssin suorittaminen hyväksytysti.


  Käytännössä liikkuvuusprosessi käynnistyy heti opiskelijavalintojen ratkettua sillä, että kv-vastaavat tiedottavat kv-partnereille tulossa olevien opiskelijoiden määrän, ajankohdan ja keston.

  Niissä tapauksissa, joissa opiskelija hankkii työssäoppimispaikkansa itse, opiskelija pyytää ohjaavalta opettajalta hyväksynnän tehtävien soveltuvuudesta top -paikan löydyttyä.

  Palaa otsikoihin

  Valmennus ja vaihtoon valmistautuminen

  Tietoa valmennuksesta ja vaihtoon valmistautumisesta löydät täältä.

  Palaa otsikoihin

  Vaihdon aloitus  

  Partnerikoulun kv-koordinaattori opiskelijoineen tai muu yhteistyökumppani yleensä vastaanottaa vaihto-opiskelijat ja hoitaa asumiseen liittyvät järjestelyt. Asuntojen taso ei aina välttämättä vastaa tasoa, johon Suomessa on totuttu, joten asennoidu asiaan oikein! Monissa maissa ei ole talviaikaan kunnollista lämmitystä vaan asunnot ovat kylmiä ja kosteita.

  Ulkomaille saapuessa kannattaa ostaa paikallinen prepaid -puhelinkortti. Tarkista jo etukäteen, mitä operaattorit laskuttavat Suomessa olevien tuttavien (perhe/kaverit) operaattorien välisistä puheluista. Selvitä ja tallenna kaikki kohdemaan tärkeät puhelinnumerot: yhteyshenkilöt, hätänumero, poliisi, lääkäri, terveyskeskus/sairaala, vakuutusyhtiö sekä kohdemaan Suomen edustusto. Tallenna yhteyshenkilön tiedot mahdollista hätätilannetta varten matkapuhelimeesi, lompakkoosi ja sähköpostiisi ICE (in case of emergency) -merkinnällä. Muista myös antaa paikallinen puhelinnumerosi ja muut tärkeät tiedot vastaanottavan koulun kv-koordinaattorille, työpaikan top -ohjaajalle, Hyrian kv-vastaavalle sekä kaikille muille, jotka osallistuvat vaihtosi järjestelyihin. Rekisteröidy paikallisella poliisiasemalla, mikäli vaihtojaksosi kestää yli 3kk. 

  Vastaanottavan maan yhteyshenkilö on sopinut työpaikan kanssa muodollisuuksista ja hän yleensä saattaa opiskelijan sinne ensimmäisenä päivänä. Opiskelijalle on osoitettu työpaikalta top -ohjaaja, joka vastaa opiskelijan perehdyttämisestä, seuraa hänen suoriutumistaan ja tavoitteiden saavuttamista sekä kommunikoi ohjaavan opettajan kanssa. Perehdytys työpaikalla on tärkeää, jotta opiskelija osaa noudattaa työsuojeluohjeita.

  Varmista kohteessa, että työssäoppimisopimuksesi on täytetty ja allekirjoitettu! Varmista, että työpaikkasi top -ohjaajalla on tarvittavat dokumentit heti vaihdon alussa. Huolehdi, että kaikki paperit täytetään ja allekirjoitetaan vaihdon lopussa.

  Jos tehtävät eivät vastaa asetettuja tavoitteita, ota yhteys ohjaavaan opettajaasi Suomessa, jolta saat toimintaohjeet tilanteen ratkaisemiseksi. Ohjaava opettaja on yhteydessä työpaikkasi top -ohjaajaan, jos tehtäviisi tarvitaan muutoksia. Opiskelijan ei aina kannata selvittää tilannetta itse. Usein eri maiden kesken on suuria eroja siinä, mitä tehtäviä opiskelijat voivat jaksollaan tehdä. Työpaikan mahdollisuuksien mukaan hän voi toteuttaa opiskeluohjelmaansa monella eri tavalla, esimerkiksi seuraavasti:
  • työtehtävien itsenäinen tekeminen.
  • työtehtävissä avustaminen.
  • avun tarjoaminen yksittäisissä töissä.
  • tiettyjen erityistehtävien suorittaminen.
  • osastoilla kiertäminen ja prosessin seuranta.

  Osassa partnerikouluista opiskelijat ottavat osaa myös opetukseen/kulttuuriohjelmaan/kielikurssille muutamien päivien ajan. Osallistu kaikkiin tarjottaviin tilaisuuksiin, koska näin tutustut paikallisiin opiskelijoihin ja saat tietoa erilaisista aktiviteeteista ja tapahtumista.

  Muista myös kerätä vaihdon aikana materiaalia esitykseen, jonka esittelet palattuasi luokkatovereillesi/seuraavana vuonna vaihtoon lähteville.

  Palaa otsikoihin

  Raportointi, ohjaus ja arviointi vaihdon aikana

  Jokainen opiskelija raportoi työtehtävistään ja muista asioista pääsääntöisesti pitämällä blogia. Ohjaava opettaja ja kv-vastaava seuraavat kirjoittelua, esittävät ammattialaan liittyviä kysymyksiä, vastaavat opiskelijoiden kysymyksiin ja neuvovat ongelmien ratkaisussa tai tiedonhaussa. Keskustelun perusteella ohjaavat opettajat pystyvät arvioimaan työtehtävien vastaavuutta ammatillisiin tavoitteisiin nähden.

  Työaikataulukkoon kirjataan päivittäinen työaika. Jakson lopussa pyydä työpaikan top -ohjaajan allekirjoitus todentamaan läsnäolotuntejasi ja toimita lomake ohjaavalle opettajalle. Ilmoita aina kaikista poissaoloista etukäteen jos mahdollista, sairastuessasi välittömästi työpaikan top -ohjaajalle

  Työpaikkaohjaaja vastaa perehdyttämisestä työpaikalla, seuraa ja arvioi opiskelijan suoriutumista sekä tarvittaessa kommunikoi ohjaavan opettajan tai partnerikoulun edustajan kanssa. Jos top -paikan on järjestänyt partnerikoulun kv-koordinaattori, hän toimii tarvittaessa myös paikallisena yhteyshenkilönä vaihdon aikana.

  Kv-työssäoppimisjaksolla opiskelija arvioidaan kohdemaan arviointikäytänteiden mukaisesti. Kun kohdemaan arviointikäytänteet poikkeavat kotimaan käytänteistä, ohjaava opettaja tiedottaa opiskelijaa arvioinnin eroista.

  Työpaikkaohjaaja antaa arvionsa arviointilomakkeella arviointikeskustelussa yhdessä opiskelijan kanssa jakson lopussa. Opiskelija osallistuu arviointiin arvioimalla omaa suoritustaan (omaa kehittymistään, tavoitteiden saavuttamista, yhteistyökykyä jne.).

  Opiskelijan tehdessä näytön ulkomailla, sen arvioi yleensä top -ohjaaja, kuitenkin samoin kriteerein kuin Suomessa. Näytön suorittamisen yhteydessä täytetään näytönarviointilomake, joka sisältää keskeiset sisällöt arvioituna ja näyttötodistuksessa näkyvän arvosanan (1-3) sekä kaikkien osapuolten allekirjoitukset. Näytönarviointilomake on erittäin tärkeä dokumentti ja opiskelija vastaa viime kädessä dokumentin toimittamisesta ohjaavalle opettajille. Aikuisten tehdessä ulkomailla tutkintosuorituksia toimitaan saman suuntaisesti. Tutkintotilaisuuksista sovitaan aina erikseen.

  Jokainen osallistuja saa kv-jaksostaan työnantajan/oppilaitoksen myöntämän todistuksen. Hyrialla on työtodistus- ja  osallistumistodistus -pohjat, jotka ohjaavat tarvittavien asioiden kirjaamiseen. Opiskelija huolehtii dokumenttien välittämisestä ja ohjeistaa dokumenttien täyttöä kohdemaassa.

  Palaa otsikoihin

  Vaihtojakson jälkeen:

  Asiakirjojen palautus:

  Heti vaihtojakson jälkeen opiskelija toimittaa kv-vastaavalle kaikki työssäoppimiseen liittyvät asiakirjat sekä kahdet kopiot kaikista (kaikille osapuolille yksi kpl). Tarvittavia dokumentteja ovat Learning Agreement, arviointilomake/ -lomakkeet, työajanseuranta ja työ-/osallistumistodistus (alkuperäinen työ-/osallistumistodistus jää opiskelijalle). Kv-vastaava arkistoi yhdet kappaleet itse hankkeen rahoittajaa varten sekä välittää toiset kappaleet jaksoa ohjaavalle ammatillisten aineiden opettajalle arviointia ja opintojen tunnistamista ja tunnustamista varten. 

  Opiskelijan tulee myös toimittaa todisteet ulkomaanjakson todellisesta alkamis- ja päättymisajankohdasta (esim. boarding -passin kanta-osat, kuitit majoituskuluista tai vastaava) rahoittajaa varten. Toimita kuitti/kuitit kv-vastaavalle arkistoitavaksi.

  Palautekeskustelu: 

  Ulkomaan jakson jälkeen opiskelija osallistuu palautekeskusteluun kv-vastaavan ja ohjaavan opettajan tai kouluttajan kanssa. Ammattitaitojen kehittymisen osalta opiskelija keskustelee ohjaavan opettajan kanssa, muusta kokemuksen läpikäymisestä ja oppimisesta on vastuussa kv-vastaava.

  Opintojen tunnistaminen ja tunnustaminen

  Kohdemaassa arvioidut oppimistulokset tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi opiskelijan opintoja kotimaassa.

  Ammatillinen osaaminen: 

  Ohjaava opettaja tunnistaa opiskelijan saavuttamat ammatilliset oppimistulokset palautekeskustelun, arviointilomakkeen, blogin ja työssäoppimisjakson aikana tapahtuneen yhteydenpidon sekä mahdollisen ammattiosaamisen näytön perusteella.

  Opintosuoritusotteelle kirjataan tunnustettu osaaminen ja osallistuminen kv-vaihtojaksoon, arkiosaaminen ja Going Abroad -valmennukseen osallistuminen. 

  Arkiosaaminen kansainvälisessä ympäristössä (Yht15vv102):

  Arkioppiminen (non-formal learning) on vieraan kielen ja kulttuurin kautta tapahtuvaa oppimista, joka syventää monikulttuurista ammatillista osaamista. Kansainvälisissä opiskelijavaihdoissa tapahtuva arkiosaamisen karttuminen (2-5 osp) tunnistetaan ja tunnustetaan vapaasti valittaviin tutkinnon osiin vaihdon jälkeen. Laajuus on sidottu vaihtojakson kestoon 4 vkoa = 2 osp, 6 vkoa = 3 osp, 8 vkoa = 4 osp ja 10+ vkoa = 5 osp. Saavutettu osaaminen näkyy alla olevien valmiuksien kasvuna:

  • Pärjää vieraalla kielellä (asioiden hoitaminen englanninkielellä esim. kaupassa, pankissa, terveydenhoidossa).
  • Matkustaminen (isojen lentokenttien logistiikan hallinta, matka lentokentältä asunnolle ja työpaikalle, vapaa-ajalla tapahtuva tutustuminen ympäröivään alueeseen, paikallisliikenteen oppiminen ja lippujen hankinta).
  • Elämän järjestyminen (pyykinpesu, elintarvikkeiden ja hygieniatuotteiden hankinta).
  • Tieto- ja viestintätekniset taidot (blogin kirjoittaminen, videopäiväkirjat; suomeksi tai englanniksi).
  • Opiskelijoiden tutustumiskäynnit kouluissa tai yrityksissä.
  • Opiskelijan esitykset Suomesta.
  • Harrastaminen vieraalla kielellä uudessa ryhmässä.
  • Verkostoituminen ja vuorovaikutus erilaisten globaalien vertaisryhmien kanssa.
  • Kansainvälisen median ja kulttuurin ”kuluttaminen”, sisällöntuotanto ja globaalien palvelujen käyttäminen.
  • Maan median ja kulttuurin seuraaminen (tv, lehdet, radio, konsertit jne.).
  • Itsenäistyminen (osaa elää vastuullisesti ja omatoimisesti).
  • Oman talouden hoitaminen (hintatason selvitys ja rahoituksen riittävyys).
  • Kulttuurin oppiminen (jokapäiväistä toimintaa ohjaavien normien havaitseminen ja oppiminen).
  • Ravintolatapakulttuuri.
  • Vapaaehtoistoiminta (osallistuu paikalliseen vapaaehtoistyöhön).
  • Mahdollinen työllistyminen (mahdollisuus palata tai kesätyö tai uusi kontakti, josta työllistymismahdollisuus).
  Palaute:
  Kaikki apurahan saaneet opiskelijat ovat velvollisia antamaan kirjallista palautetta vaihtojaksostaan liikkuvuushankkeiden rahoittajien ja Hyrian antamin ohjeistuksin. Vaihtojakson jälkeen saat lähettää sähköpostiisi linkin palautelomakkeeseen. Huomio, että palautelomakkeen kielen voi vaihtaa suomeksi. Opiskelijoita pyydetään kiinnittämään huomiota palautteen annossa siihen, että palautteet käsitellään Opetushallituksessa. Ole siis huolellinen ja asiallinen palautteesi annossa. Pyydä kv-vastaavalta tarvittaessa apua.
  Oman kokemuksen levittäminen:

  Kaikki vaihdossa olleet opiskelijat sitoutuvat myös esittelemään vaihtojaksoaan ja kokemuksiaan seuraavan vuoden lähtijöille. Valmistele siis esitys (Power Point, video tms.) kv-vaihtoinfotilaisuuteen. Esityksen tulee olla asiallinen sisältäen ammatillisia, kulttuurillisia ja kielellisiä asioita. Esitys voi olla vapaamuotoinen, esim. paljon kuvia sisältävä esitys.

  Palaa otsikoihin