Student Exchange


Palaa otsikoihin

Going Abroad?

Hyrian opiskelijoilla on mahdollisuus lähteä ulkomaille opiskelijavaihtoon, jossa osaamisen hankkiminen järjestetään työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä oppisopimuskoulutuksena tai koulutussopimukseen perustuvana koulutuksena tai opiskelemalla kohdemaan partnerioppilaitoksessa.

Hyrialla on kattava yhteistyö-oppilaitosverkosto, jota opiskelijat voivat hyödyntää tai vaihtoehtoisesti he voivat etsiä työssäoppimispaikan itse ulkomailla. Pääsääntöisesti ulkomailla suoritettu työssäoppimisjakso tai opinnot luetaan hyväksi opintoihin Hyriassa. Vaihdon kesto on yleensä 4-52 viikkoa.

Hyria hallinnoi ja osallistuu erilaisiin liikkuvuushankkeisiin, joiden avulla opiskelijoille tarjotaan apurahoja vaihtojaksojen matka- ja asumiskulujen kattamiseen. Liikkuvuushankkeiden toiminnot suuntautuvat pääosin Eurooppaan, koska hankkeiden rahoituksesta suurin osa tulee Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Yksittäisiä muualle maailmaan suuntautuneita liikkuvuushankkeita on aika ajoin; esim. Hyria osallistuu Chinet -hankkeeseen, jonka avulla opiskelijoita voidaan lähettää Kiinaan opiskelemaan/työssäoppimaan. Lisäksi Hyria myöntää yksittäisiä apurahoja opiskeluun tai työssäoppimiseen muualla maailmassa (viisumi- ja työlupa-asioissa ota yhteyttä Kilroyn opintoneuvontaan http://education.kilroy.fi/ulkomailla-opiskelu/hakuprosessi/opintoneuvonta).

Apurahoja on jaettavissa opiskelijoille vuosittain ilmoitettava lukumäärä. Jokaisessa Hyrian yksikössä toimii kansainvälisyysvastaavia, jotka tiedottavat yksiköidensä opiskelijoita vaihto- ja apurahamahdollisuuksista.

Palaa otsikoihin

Tietoa ulkomaan vaihtojaksoista

Kansainväliset vaihtojaksot on pääasiassa tarkoitettu opintojensa loppuvaiheessa oleville täysi-ikäisille opiskelijoille (perus-, ammatti-, tai erityisammattitutkintoa opiskelevat, myös oppisopimusopiskelijat), koska opiskelijoiden edellytetään jo hallitsevan oman alansa perustiedot ja -taidot. Muutamilla aloilla on tarjolla 3 viikon opiskelujaksoja ulkomaille, ja näihin riittää 17 vuoden ikä. Myös erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat voivat osallistua tietyin ehdoin. Lisäksi taloudellisesti vertaisiaan heikommassa asemassa olevien opiskelijoiden on mahdollista hakea lisätukea vaihtojen kuluja kattamaan.

Kv-vastaavat pitävät vuosittain erillisiä tiedotustilaisuuksia asian tiimoilta. Tilaisuudessa kerrotaan vaihtomahdollisuuksista, vaihtopaikkojen lukumäärästä, vaihtoprosessin kulusta, apurahasta, hakulomakkeesta, haastattelusta ja siihen valmistautumisesta ym. vaihtoon liittyvistä asioista. Mukana on yleensä aikaisemmin liikkuneita opiskelijoita kertomassa kokemuksistaan. Aikuisopiskelijat ottavat yhteyttä lähinnä omaa alaa olevaan kv-vastaavaan. Tutustu myös kv-vaihdossa olleiden opiskelijoiden blogeihin.

Palaa otsikoihin

Hakeminen kansainväliselle työssäoppimis-/tai opiskelujaksolle

Infot ja haku opiskelijavaihtoihin vaihtelee koulutusaloittain tai yksiköittäin, johtuen eri koulutusalojen typaikalla tapahtuvan koulutusjaksojen aikatauluista ja niiden kv-soveltuvuudesta. Kv-vastaavat tiedottavat opiskelijoita info- ja hakuajankohdasta. Hakuaikana opiskelijat täyttävät hakulomakkeen, jossa he kertovat itsestään ja taustoistaan ja perustelevat sitä miksi he olisivat hyviä opiskelijoita lähetettäväksi ja lähettävät sen omalle kv-vastaavalle. Hakemuksen lähettäminen on sitova, eli harkitse tarkoin vaihtoon hakeutumisesi.

Palaa otsikoihin

Valinta

Haun päätyttyä kv-vastaavat pyytävät ohjaavilta opettajilta ja kouluttajilta palautetta hakijoiden opintomenestyksestä sekä haastattelevat hakijat englanniksi. Lopullisen valinnan kriteereinä ovat seuraavat asiat:

  • 18 vuoden ikä
  • riittävän sujuva suullinen englannin taito
  • vahva ja selkeästi ilmaistu oma motivaatio
  • riittävä fyysinen ja henkinen terveys, riittävät elämänhallintataidot
  • sitoutuneisuus opintoihin ja opintojen hyvä edistyminen (ei nollia, ei suorittamattomia opintoja. Tilanteessa, jossa opiskelijalle on opintoja rästissä, voidaan tehdä ehdollinen valinta.)
  • moitteeton käytös oppilaitoksessa ja top -jaksoilla.
  • Going Abroad -valmennuksen suorittaminen hyväksytysti.


  Käytännössä liikkuvuusprosessi käynnistyy heti opiskelijavalintojen ratkettua sillä, että kv-vastaavat tiedottavat kv-partnereille tulossa olevien opiskelijoiden määrän, ajankohdan ja keston. Niissä tapauksissa, joissa opiskelija hankkii koulutusopimuspaikkansa itse, opiskelija pyytää ohjaavalta opettajalta hyväksynnän tehtävien soveltuvuudesta työpaikan löydyttyä.

  Palaa otsikoihin

  Valmennus ja vaihtoon valmistautuminen

  Tietoa valmennuksesta ja vaihtoon valmistautumisesta löydät täältä.

  Palaa otsikoihin

  Vaihdon aloitus  

  Partnerikoulun kv-koordinaattori opiskelijoineen tai muu yhteistyökumppani yleensä vastaanottaa vaihto-opiskelijat ja hoitaa asumiseen liittyvät järjestelyt. Asuntojen taso ei aina välttämättä vastaa tasoa, johon Suomessa on totuttu, joten asennoidu asiaan oikein! Monissa maissa ei ole talviaikaan kunnollista lämmitystä vaan asunnot ovat kylmiä ja kosteita.

  Vastaanottavan maan yhteyshenkilö on sopinut työpaikan tai oppilaitoksen kanssa muodollisuuksista ja hän yleensä ohjeistaa ensimmäisten päivien kulun. Opiskelijalle on osoitettu työpaikalta työpaikkaohjaaja tai oppilaitoksesta opettaja, joka vastaa opiskelijan perehdyttämisestä, seuraa hänen suoriutumistaan ja tavoitteiden saavuttamista sekä kommunikoi ohjaavan opettajan kanssa. Perehdytys työpaikalla tai oppilaitoksessa on tärkeää, jotta opiskelija osaa noudattaa työsuojeluohjeita.

  Varmista kohteessa, että Learning Agreement on täytetty ja allekirjoitettu! Varmista, että ohjaajallasi on tarvittavat dokumentit heti vaihdon alussa. Huolehdi, että kaikki paperit täytetään ja allekirjoitetaan vaihdon lopussa.

  Jos tehtävät eivät vastaa asetettuja tavoitteita, ota yhteys ohjaavaan opettajaasi Suomessa, jolta saat toimintaohjeet tilanteen ratkaisemiseksi. Ohjaava opettaja on yhteydessä ohjaajaasi ulkomailla, jos tehtäviisi tarvitaan muutoksia. Opiskelijan ei aina kannata selvittää tilannetta itse. Usein eri maiden kesken on suuria eroja siinä, mitä tehtäviä opiskelijat voivat jaksollaan tehdä. Mahdollisuuksien mukaan hän voi toteuttaa opiskeluohjelmaansa monella eri tavalla, esimerkiksi seuraavasti:
  • työtehtävien itsenäinen tekeminen.
  • työtehtävissä avustaminen.
  • avun tarjoaminen yksittäisissä töissä.
  • tiettyjen erityistehtävien suorittaminen.
  • osastoilla kiertäminen ja prosessin seuranta.

  Osassa partnerikouluista opiskelijat ottavat osaa opetukseen/kulttuuriohjelmaan/kielikurssille muutamien päivien ajan. Osallistu kaikkiin tarjottaviin tilaisuuksiin, koska näin tutustut paikallisiin opiskelijoihin ja saat tietoa erilaisista aktiviteeteista ja tapahtumista.

  Palaa otsikoihin

  Raportointi, ohjaus ja arviointi vaihdon aikana

  Jokainen opiskelija raportoi työtehtävistään ja muista asioista pääsääntöisesti pitämällä blogia. Ohjaava opettaja ja kv-vastaava seuraavat kirjoittelua, esittävät ammattialaan liittyviä kysymyksiä, vastaavat opiskelijoiden kysymyksiin ja neuvovat ongelmien ratkaisussa tai tiedonhaussa. Keskustelun perusteella ohjaavat opettajat pystyvät arvioimaan työtehtävien vastaavuutta ammatillisiin tavoitteisiin nähden.

  Kv-työssäoppimisjaksolla opiskelija arvioidaan kohdemaan arviointikäytänteiden mukaisesti. Kun kohdemaan arviointikäytänteet poikkeavat kotimaan käytänteistä, ohjaava opettaja tiedottaa opiskelijaa arvioinnin eroista. Työpaikkaohjaaja antaa arvionsa arviointilomakkeella arviointikeskustelussa yhdessä opiskelijan kanssa jakson lopussa. Opiskelija osallistuu arviointiin arvioimalla omaa suoritustaan (omaa kehittymistään, tavoitteiden saavuttamista, yhteistyökykyä jne.).

  Opiskelijan tehdessä näytön ulkomailla, sen arvioi yleensä työpaikkaohjaaja ja opettaja samoin kriteerein kuin Suomessa. Näytön suorittamisen yhteydessä täytetään näytönarviointilomake, joka sisältää keskeiset sisällöt arvioituna ja näyttötodistuksessa näkyvän arvosanan sekä kaikkien osapuolten allekirjoitukset. Näytönarviointilomake on erittäin tärkeä dokumentti ja opiskelija vastaa viime kädessä dokumentin toimittamisesta ohjaavalle opettajille. Jokainen osallistuja saa kv-jaksostaan työnantajan/oppilaitoksen myöntämän todistuksen.

  Palaa otsikoihin

  Vaihtojakson jälkeen:

  Asiakirjojen palautus ja palautekeskustelu:

  Heti vaihtojakson jälkeen opiskelija toimittaa kv-vastaavalle kaikki työssäoppimiseen liittyvät asiakirjat. Ulkomaan jakson jälkeen opiskelija osallistuu palautekeskusteluun kv-vastaavan ja ohjaavan opettajan tai kouluttajan kanssa. Ammattitaitojen kehittymisen osalta opiskelija keskustelee ohjaavan opettajan kanssa, muusta kokemuksen läpikäymisestä ja oppimisesta on vastuussa kv-vastaava.

  Sovi kv-vastaavan kanssa milloin voisit esittää seuraavan vuoden lähtijöille vaihtokokemuksestasi tehdyn esityksen. Vaihtoehtoisesti voit tuottaa pienen videon.

  Opintojen tunnistaminen ja tunnustaminen

  Ohjaava opettaja tunnistaa opiskelijan saavuttamat ammatilliset oppimistulokset palautekeskustelun, arviointilomakkeen, blogin ja työssäoppimisjakson aikana tapahtuneen yhteydenpidon sekä mahdollisen näytön perusteella. Opintosuoritusotteelle kirjataan tunnustettu osaaminen ja osallistuminen kv-vaihtojaksoon, arkiosaaminen ja Going Abroad -valmennukseen osallistuminen. 

  Palaa otsikoihin


  Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.