Hyrian tietosuojaperiaatteet

Päivitetty 23.5.2018

Tässä selosteessa kerrotaan niistä periaatteista, joita noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä Hyria -konsortiossa, johon kuuluvat Hyria koulutus Oy, Hyria säätiö sr ja Hyria Business Institute Oy (jatkossa Hyria). Lisäksi selostetaan, millaisia oikeuksia sinulla on henkilötietojesi suhteen (esim. oikeus saada nähdä ne, oikaista niitä ja rajoittaa niiden käyttöä).

Miksi tietoja käsitellään.

Hyrian päätehtävä on tarjota koulutus-, ohjaus- ja valmennuspalveluita toiminta-alueensa henkilö- ja yritysasiakkaille. Tätä tehtävää hoidettaessa käsitellään ja kerätään henkilötietoja. Tehtävän luonteesta johtuen joudutaan käsittelemään myös arkaluontoisia henkilötietoja.

Miten käsittelemme henkilötietoja

Hyrialle tärkeitä arvoja ovat tietojen käsittelyn luottamuksellisuus sekä opiskelijoiden, valmennettavien, henkilöstön ja asiakkaiden yksityisyyden suojaaminen

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä Suomen lakeja, viranomaisten määräyksiä ja ohjeita sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Hyriassa noudatetaan korkeaa tietosuojatasoa. Henkilötietoja kerätään tiettyjä määriteltyjä ja laillisia tarkoituksia varten, eikä niitä käsitellä näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla.

Koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti tietojen käsittelyyn liittyvistä periaatteista ja valvomme tarkoituksenmukaisella tavalla tietojen käyttöä.

Henkilötietojen käsittelyn yleisperiaatteet

Henkilötietojen käsittelyn tulee aina olla asiallisesti perusteltua Hyrian toiminnan kannalta. Hyria on määritellyt henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja luovuttamisen tarkoitukset tietosuojaselosteissa.

Hyria käsittelee ainoastaan niitä tietojasi, jotka ovat Hyrian toiminnan kannalta tarpeellisia ja tietosuojaselosteiden käyttötarkoituksessa määriteltyjä.  Pyrimme siihen, ettemme käsittele virheellisiä, epätäydellisiä tai vanhentuneita tietoja.

Henkilötietojesi kerääminen perustuu opiskelu-, valmennus- tai asiakassuhteeseen, työsuhteeseen tai muuhun asialliseen yhteyteen meihin.

Tietoja sinusta kerätään esimerkiksi silloin, kun haet meille opiskelijaksi tai kun aloitat opinnot Hyriassa. Tietoja saamme sinulta itseltäsi, viranomaisilta ja muilta julkishallinnon toimijoilta. Opiskeluaikanasi sinusta kertyy esimerkiksi opintosuorituksiin, arviointiin ja henkilökohtaisiin opiskelu- tai valmennusjärjestelyihin liittyvää tietoa.

Asiakkaanamme keräämme sinusta yleensä nimi- ja yhteystiedot sekä muita asiakkuutesi hoitamisen kannalta tarpeellisia tietoja, esimerkiksi ajanvaraus- ja laskutustietoja. Voimme kerätä tietojasi myös erikseen antamasi suostumuksen perusteella.

Työntekijänä keräämme sinusta vain työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen tai työnantajan työntekijöille tarjoamiin etuuksiin. Tietojen kerääminen voi perustua myös työtehtävien erityisluonteeseen, esimerkiksi alaikäisen kanssa työskentelyyn.

Kun vierailet Hyrian www- tai mobiilisivustoilla, siitä jää meille erilaisia anonyymeja tai sinuun liitettäviä selailutietoja kuten IP-osoite ja selailuhistoria. Seuranta perustuu evästeiden tai muun vastaavan toiminnallisuuden käyttöön.

Keräämme potentiaalisten asiakkaidemme tietoja kilpailuihin, arvontoihin tai asiakastapahtumiin osallistuttaessa. Päivitämme tietojamme myös muista osoitelähteistä, esimerkiksi Suomen asiakastiedolta ja julkisista lähteistä.

Omien henkilötietojesi tarkastaminen

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoa sinusta olemme tallentaneet. Voit myös lain sallimissa rajoissa kieltää tietojesi käytön tai pyytää niitä poistettavaksi. Pyyntö tietojen tarkastamiseksi on tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Hyria koulutus Oy tai Hyria Business Institute Oy, Kirjaamo, PL 67, 05801 Hyvinkää.

Arkaluontoiset henkilötiedot

Hyrian toiminnan luonteesta ja siihen liittyvistä velvollisuuksista johtuen opiskelijoista, valmentautujista ja henkilöstöstä joudutaan keräämään myös arkaluontoista henkilötietoa.

Arkaluontoisen henkilötiedon käsittelyssä noudatetaan erityistä varovaisuutta. Arkaluontoista henkilötietoa saavat käsitellä vain ne henkilöt, joiden tehtäviin se kuuluu. Tietoihin pääsy rajoitetaan henkilökohtaisin käyttäjäoikeuksin.

Tietojen luovutus

Hyria voi luovuttaa tietojasi kolmansille osapuolille vain lakien ja viranomaisohjeiden sallimissa rajoissa. Pääasiassa luovutamme tietoja viranomaisille kuten Opetushallitukselle, opetus- ja kulttuuriministeriölle, työvoimahallinnolle, verottajalle, Kansaneläkelaitokselle ja Tilastokeskukselle sekä muille julkishallinnon ja viranomaisten edustajille laissa säädetyillä perusteilla tai toimivaltaisen viranomaisen päätöksestä.

Lisäksi tietojasi saattavat käsitellä sopimuskumppanimme, Hyrian toimeksiannosta.  Myös tällaisissa tapauksissa huolehdimme tietojesi säilymisestä luottamuksellisina ja vastaamme edelleen tietojesi käsittelystä sinulle.

Tietojen säilytys

Säilytämme henkilötietoja vain niiden käsittelyn vaatiman ajan. Pyrimme säilyttämään tietojen eheyden koko niiden elinkaaren ajan. Säilyttämisessä ja tietojen poistamisessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita sekä Hyrian omia sisäisiä ohjeistuksia.

Toistaiseksi säilytettävien tietojen kanssa noudatetaan erityistä huolellisuutta. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi tutkintotodistukset.

Tietoja saatetaan säilyttää toistaiseksi pseudonymisoidussa muodossa tilastointia ja toiminnan kehittämistä varten.

Web-sivustoilla vierailu

Keräämme tietoja myös internet-sivuistoilla käymisestä. Tällaisia tietoja ovat muun muassa IP-osoite ja sitä vastaava DNS-nimi, IP-osoitteen rekisteröinyt organisaatio, ladattavan sivun nimi ja osoite, jolla kävijä on, sivun latausajankohta ja selaimen tyyppi.

Evästeet

Useiden muiden verkkosivujen tapaan käytämme eväste- eli "cookie"- teknologiaa. Tutustu tarkemmin evästekäytäntöihimme.

Tietoturva

Huolehdimme tallentamiemme henkilötietojen tietoturvasta käyttäen menettelytapoja, jotka ovat tarkoituksenmukaisessa suhteessa uhkien vakavuuteen ja tekniseen kehitystasoon sekä kustannuksiin. Hyria pyrkii torjumaan tietoturvaloukkaukset ja reagoimaan mahdollisiin tietoturvaloukkauksiin viivyttelemättä.

Muistathan, että Hyrian tarjoamia sähköisiä palveluita käyttäessäsi sinun on myös itse huolehdittava omasta tietoturvastasi. Kehotamme sinua käyttämään ja säilyttämään laitteitasi huolellisesti sekä valvomaan niiden käyttöä esimerkiksi riittävin salasanoin. On tärkeää, että huolehdit myös riittävästä virus- ja palomuuripalveluiden käyttämisestä sekä käyttöjärjestelmien päivityksistä.

Asiakasviestintä ja suoramarkkinointi

Hyria lähettää asiakkailleen tuotteita ja palveluita koskevaa asiakasviestintää ilman erillistä suostumusta. Hyria voi lähettää suoramarkkinointiviestejä nykyisille ja potentiaalisille asiakkailleen.

Muu tieto

Hyria voi kerätä ja tallentaa muutakin kuin näissä tietosuojaperiaatteissa mainittua tietoa. Näissä tapauksissa Hyria kysyy aina erikseen suostumuksen sinulta ennen tiedon keräämistä ja käyttöä.

Lisätietoja

Lisätietoja saat Hyrian tietosuojavastaavalta Sami Silvennoiselta tietosuojavastaava(at)hyria.fi


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.