Rekisteriselosteet

Hyria koulutus Oy ja Hyria aikuiskoulutus Oy pitävät opiskelija-asiakasrekisteriä opiskelija-, koulutus- ja tutkintotietojen ylläpitoon ja tilastointiin.

Henkilöllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Hyria koulutus Oy tai Hyria aikuiskoulutus Oy, Kirjaamo, PL 67, 05801 Hyvinkää.

Rekisteriselosteet

Visma (Primus, Kurre, Wilma) (Kouluhallinnon kokonaisjärjestelmä opiskeiljahallinnointiin, opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä arviointiin. Hyriassa käytössä sekä nuorten että aikuisten koulutuksessa.)

Studenta (Kouluhallinnon järjestelmä opiskelijahallinnointiin, opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä arviointiin. Hyriassa käytössä aikuiskoulutuksessa.)

SopimusPro (Järjestelmä oppisopimusopiskelijoiden ja -koulutuksen hallinnointiin.)

OK (Järjestelmä opiskelijahallinnointiin, opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä arvointiin aikuiskoulutuksessa.)

Itslearning (Oppimisen ja osaamisen kehittämisen verkkoympäristö.)

OPAL (Työhallinnon tietokantapohjainen työvoimakoulutuksen opiskelijapalautteen hallinnoinnin ja raportoinnin atk-sovellus.)

ARVI (TE-toimistojen ja koulutusorganisaatioiden luoma sähköinen henkilöarvion välittämisen järjestelmä.)

Markkinointirekisteri

xRM asiakasrekisteri