Hankinnat

Hyria koulutus Oy noudattaa hankinnoissaan julkisista hankinnoista annettua hankintalakia. Kansallisen tai EU – kynnysarvon ylittävät hankintamme löytyvät ilmoituskanava Hilmasta.
luotettavakumppani_RGB_-jpg-