Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta astui voimaan 1.1.2018 

Ammatillinen koulutus uudistetaan osaamisperusteiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi. Lisäksi lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja sekä puretaan sääntelyä ja päällekkäisyyksiä. Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi (2015)


Uudistus pähkinänkuoressa - vain osaaminen ratkaisee

  • Uudistuksessa tutkintojen määrä vähenee ja määritellään uudelleen työelämässä tapahtuva oppiminen.
  • Nuorilla ja aikuisille yksi näyttöön perustuva ja osaamisen hankkimistavasta riippumaton tapa suorittaa tutkinto.
  • Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jota päivitetään tutkinnon suorittamisen aikana. Aiempi osaaminen tunnustetaan.
  • Työpaikalla oppiminen tapahtuu koulutus- tai oppisopimuksen avulla, työssäoppiminen poistuu.
  • Yhteiset tutkinnon osat (mm. äidinkieli, matematiikka ja yrittäjyys) jokaiselle ammatillisen perustutkinnon suorittajalle.
  • Tavoitteena on tehdä enemmän yhteistyötä yritysten kanssa, ja yritykset saavat näkyvämmän jalansijan opetuksen järjestelyissä.


AmmatillinenKoulutusYksilöllinen opintopolku

Opiskelija etenee opinnoissaan omien tarpeidensa ja edellytystensä mukaisesti. Vain osaaminen ratkaisee, ei opiskeluun käytetty aika. Opiskelija opiskelee vain sellaista, mihin hänellä ei ole vielä osaamista (osaamisperusteisuus). Oppilaitos ja opiskelija laativat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), johon kirjataan myös työpaikalla tapahtuva oppiminen ja sen tavoitteet. Näin huomioidaan paremmin erilaiset oppijat. Työpaikalla tapahtuvalle koulutukselle ei ole määritelty vähimmäis- tai enimmäiskestoa ja koulutus on tavoitteellista ja ohjattua. 

Yksi tapa suorittaa tutkinto

Kaikki osaaminen osoitetaan näytöillä, jotka suoritetaan työpaikoilla käytännön työtehtävissä. On vain yksi tapa suorittaa ammatillinen tutkinto tai sen osa.Jatkossa on vähemmän tutkintoja ja ne ovat laaja-alaisempia. Siirtymäkauden jälkeen tutkintojen määrä puolittuu 164:ään. Opiskelijat erikoistuvat tutkintojen sisällä ja valinnaisuus lisääntyy. Osaamista voi hankkia suorittamalla koko tutkinnon tai aiempaa joustavammin myös tutkinnon osia. Tutkinnot uudistuvat vaiheittain vuoden 2019 alkuun mennessä.

Joustavuutta ja selkeyttä työpaikalla opiskeluun

Työpaikan edustaja osallistuu työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnitteluun. Opiskelijan työpaikalla tapahtuva oppiminen voi sisältää sekä koulutus- että oppisopimuksen kautta tapahtuvaa oppimista.

Mikä muuttuu uudistuksessa työelämälle? Lue lisää esitteestämme Hyria_ mika_muuttu_tyoelamalle (pdf) (599.7 KB)

Koulutussopimus

Koulutussopimus korvaa työssäoppimisen. Opiskelija ei ole työsuhteessa, eikä hänelle makseta palkkaa. Koulutuksen järjestäjä ja työpaikka solmivat kirjallisen sopimuksen tutkinnon osaan tai pienempään kokonaisuuteen kerrallaan. Sopimukseen määritellään käytännön työtehtävät opiskelijalle. Koulutuksenjär­jestäjä vastaa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Työpaikalle nimetään työpaik­kaohjaaja, jota opettaja tukee ohjauksessa. Ohjauksesta ei makseta yritykselle korvausta. 

Oppisopimus

Opiskelija on työsuhteessa yrityk­seen ja hänelle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppisopimuskoulutus perustuu työsopimukseen ja työnantajan ja koulutuksen järjestäjän sopimukseen. Oppisopimus voidaan sopia kerralla koko tutkintoon tai vain tutkinnon osaan. Osaamista hankitaan pääosin työpaikalla, työpaikalla opiskelua täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä. Viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia. Yrittäjälle voidaan tehdä yrittäjän oppisopimus.Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta.

Lue lisää koulutus- ja oppisopimusta koskevasta tiedotteesta: Hyria_tiedote_koulutussopimus_oppisopimus (pdf) (178.9 KB)

Tutustu sähköiseen Työpaikalla järjestettävä koulutus -esitteeseemme 

Laadukas koulutus muodostuu useasta osa-alueesta

HyrianKoulutuksenLaatuLisätietoa:

Materiaaleja, tiedotteita ja lisätietoa uudistuksesta löydät mm. OKM:n sivuilta http://minedu.fi/amisreformi  
Voit seurata uutisointia ja keskustelua sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #amisreformi 

Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.