Ajankohtaista

5.6.2014 9.38

Uusmaalaisista ympäristötietoisia ja viisaita toimijoita

Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmä Välkkeen Rattailla-hankkeessa on tehty toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja -vastuullisuuden edistämiseksi Uudellamaalla vuosille 2014–2017. Toimenpideohjelma toteuttaa osaltaan Uusimaa-ohjelmaa. Hyria on ollut aktiivisesti mukana Rattailla –hankkeessa ja toimenpideohjelman laatimisessa.

Välke-ryhmä luovuttaa toimenpideohjelman maakuntajohtaja Ossi Savolaiselle Maailman ympäristöpäivänä 5.6.2014. klo 10.30–11.30 Uudenmaan liitossa. Projektipäällikkö Juulia Juslin Hyriasta osallistuu tilaisuuteen Rattailla –hankkeen ohjausryhmän jäsenenä ja viestintäkanava  Osaamispankin vastuutahona.

Toimenpideohjelmassa on viisi päätavoitetta:
  1. Uusmaalaisten luonto- ja ympäristösuhde on vahva, oma lähiympäristö koetaan tärkeäksi ja lähiympäristön suunnitteluun on helppo osallistua.
  2. Asukkaiden on helppo tehdä kestävän kehityksen mukaisia valintoja hiilineutraalilla Uudellamaalla.
  3. Ympäristötieto on mediassa esillä monipuolisesti ja kansantajuisesti.
  4. Uusmaalaiset kunnat ovat edelläkävijöitä kestävässä kehityksessä. Kunnissa on vahva kestävän kehityksen arvopohja.
  5. Organisaatioilla on ympäristöasioiden hallintajärjestelmä tai ympäristöohjelma.

Kutakin tavoitetta toteuttaa 3-4 toimenpidettä. Toimenpiteille on sovittu vastuutahot, yhteistyötahot ja indikaattorit.  Hyria on vastuutahona  tavoitteen 1 toimenpiteessä ”Osallistamisen keinoja levitetään koulutusten, työpajojen ja materiaalien keinoin” sekä tavoitteen 3 toimenpiteessä ”Osaamispankkiin lisätään esimerkkejä onnistuneista kampanjoista sekä ympäristöviisaita vierailukohteita”.

Rattailla -hankkeen päärahoittajia ovat olleet Uudenmaan liitto ja Ympäristöministeriö. Muita rahoittajia ja samalla toteuttajia ovat olleet Espoon ja Helsingin kaupungit, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Metsähallitus, Hyria koulutus, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja Uudenmaan ELY-keskus. Hanketta on koordinoinut Suomen ympäristöopisto SYKLI, missä hankkeen projektipäällikkönä on toiminut Maria Runonen. Rahoittaja- ja toteuttajatahot ovat merkittäviä ympäristötietoisuuden ja -vastuun edistäjätahoja, joille on tärkeää, että Uudellemaalle tehdään selkeä ja tavoitteellinen toimenpideohjelma.

Ohjelman levittämiseksi Uudenmaan alueen toimijoille tiedoksi ja käyttöön on haettu lisärahoitusta Uudenmaan liitosta. Seuraavassa vaiheessa tavoitteena on varmistaa, että tehdyn toimenpideohjelman jokainen toimenpide lähtee liikkeelle ja tehdä toimintasuunnitelmat aikatauluineen jokaisen toimenpiteen eteenpäin viemiseksi.

Välke-ryhmä on Uudenmaan ELY-keskuksen asettama Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmä. Ryhmän toiminnan tavoitteena on lisätä ympäristökasvatustoimijoiden verkostoitumista ja tiedonvaihtoa sekä ympäristökasvatustyön näkyvyyttä Uudellamaalla. Tavoitteena on edistää verkostoitumista myös laajemman yhteistyöverkoston voimin. Lisätietoa Välke-ryhmästä ja Uudenmaan ympäristökasvatustoiminnasta löytyy Ympäristövastuullisuuden osaamispankista (http://www.hyria.fi/osaamispankki)  sekä Välke-ryhmän Facebook-sivuilta (https://www.facebook.com/valkeuusimaa)

Lisätietoja

projektipäällikkö Juulia Juslin,
Hyrian edustaja Rattailla -hankkeen ohjausryhmässä ja Välke-verkostossa.
puh. 0400 884 973
juulia.juslin(at)hyria.fi

Maria Runonen, projektipäällikkö, Rattailla-hanke
Suomen ympäristöopisto SYKLI
puh. 050 535 1001
maria.runonen(at)sykli.fi

Riitta Pulkkinen, Rattailla-hankkeen ohjausryhmän pj
Espoon kaupunki/Villa Elfvikin luontotalo
puh. 043 826 5217
riitta.pulkkinen(at)espoo.fi


Palaa otsikoihinKäytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.