Ajankohtaista

14.9.2016 15.26

Taloudellinen lisätuki haettavissa ulkomaan vaihtojaksoille lukuvuonna 2016-2017

16.9.2016 avataan erillishaku ulkomaan vaihtojaksoille Eurooppaan. Erillishaussa valituksi tulevat opiskelijat saavat Erasmus+ -ohjelman apurahan (sis. matkatuki ja tuki elinkustannuksiin) sekä taloudellisen lisätuen (poikkeukselliset kulut) kattamaan vaihtojaksosta syntyneitä kustannuksia.

Lisätuki on tarkoitettu taustoiltaan vertaisryhmäänsä taloudellisesti heikommassa asemassa oleville opiskelijoille taloudellisen varallisuuden tasaamiseksi. Lisätukia on jaossa 2016–2017 lukuvuoden aikana 7 opiskelijalle. Lisätuen avulla varmistetaan, että apuraha kattaa vaihtojaksoon liittyvät, alla mainitut kulut hyväksyttyjen kustannusten mukaisesti:

 • Passi ja passikuvat
 • Mahdolliset rokotteet
 • Matkakustannukset koti-lentokenttä-koti
 • Lennot kotimaa-kohdemaa-kotimaa + matkatoimiston palvelumaksu
 • Matkakustannukset kohdemaan lentokenttä-asunto-kohdemaan lentokenttä
 • Asuminen
 • Paikallisliikenne
 • Prepaid -puhelinkortti (soittoaika opiskelijan kustannus)
 • Kulttuurikulut (1-14pv á 14€ + 15-80pv á 3€); kulttuurituen turvin opiskelija voi vapaavalintaisesti vierailla kohdemaan museoissa, tapahtumissa ja naapurikaupungeissa (esim. pääsyliput, matkakulut, ym.).
 • Ateriat (10€ per päivä, sis. Hyrian ateriatuki)
 • Tuliaiset yritykseen
 • Lisäksi opiskelija saa opintotuen ja asuntotuen normaalisti Kelan ehdoin. Opiskelijat ovat vakuutettu työajan (tapaturma- ja vastuuvakuutus) ja vapaa-ajan (matkavakuutus) osalta.


Opiskelijan kelpoisuus vaihtojaksolle varmennetaan ensin normaalin hakuprosessin mukaisesti. Valinnan kriteereinä ovat seuraavat asiat:

 • 18 vuoden ikä.
 • riittävän sujuva suullinen englannin taito.
 • vahva ja selkeästi ilmaistu oma motivaatio.
 • riittävä fyysinen ja henkinen terveys, riittävät elämänhallintataidot.
 • sitoutuneisuus opintoihin ja opintojen hyvä edistyminen (ei nollia, ei suorittamattomia kursseja)
 • moitteeton käytös oppilaitoksessa ja top -jaksoilla.
 • Going Abroad -valmennuskurssin suorittaminen hyväksytysti.


Opettajien ja/tai kv-vastaavan tulee puoltaa opiskelijan lähettämistä vaihtojaksolle. Puolletut opiskelijat kutsutaan haastatteluun, jossa kuraattori ja kansainvälisten asioiden suunnittelija haastattelevat heitä. Haastattelussa keskustellaan perheen taloudellisista taustoista, opinnoista, motivaatiosta ja testataan hieman kielitaitoa. Haastatteluiden jälkeen tehdään lisätukeen oikeutettujen opiskelijoiden valinta. Perheen taloudelliset seikat jäävät vain kuraattorien ja kansainvälisten asioiden suunnittelijan tietoon ja käsiteltäväksi. Kv-suunnittelija dokumentoi Hyrian Erasmus+ -ohjelman hankeasiakirjoihin opiskelijoiden valintamenettelyn ja perusteet, joilla tuensaajat hankkeessa on valittu.

Valinta suoritetaan tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta noudattaen. Valinnassa huomioidaan mm. seuraavia taustatekijöitä: perhetausta (taloudelliset haasteet, työttömyys, sairaus, eläke, tapaturmat, muut kuormittavat tekijät), perheen koko, perheen tulot tai toimeentulo. Hakijoilta pyydetään selvitys taloudellisista taustatekijöistä hakemuksessaan mahdollisine liitteineen (esim. opintotukipäätös).

Mikäli tukeen oikeutettavia hakijoita on enemmän kuin vuosittain vahvistettuja lisätukeen oikeutettavia apurahoja, hakijoiden valinta suoritetaan arpomalla. Hyria koulutuksella on oikeus tehdä päätös opiskelijoiden valinnasta. Päätöksestä ei voi valittaa. Lisätukea voi saada vain kerran opintojen aikana. Vaihtojakson kesto voi olla 30–80 päivää.

HAKULOMAKE

Hakuaikataulu: 16.–28.9.2016. Hakemukset lähetetään allekirjoitettuna joko sähköisesti kuraattori airi.kajander@hyria.fi tai postitse osoitteeseen: Hyria koulutus, Airi Kajander, Sakonkatu 1, 11100 Riihimäki.

Haastattelut: 3.-7.10.2016

Valinta: 11.10.2016

Lisätietoja:

 


Palaa otsikoihinKäytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.