Ajankohtaista

14.11.2018 10.11

Opiskelijoilta hyvää palautetta Hyrialle

Hyriassa syksyn aikana aloittaneet uudet tutkinto-opiskelijat ovat tutkitusti tyytyväisiä opintoihinsa. Palautetta kerättiin valtakunnallisen, heinäkuussa käyttöönotetun, ARVO-palautejärjestelmän avulla. Palautetta kootaan opiskelijoilta valtakunnallisesti sekä opintojen alkuvaiheessa että valmistumisen kynnyksellä. Aloituskyselyyn vastasi 801 Hyrian opiskelijaa ja vastausprosentti, 77%, oli erinomainen verrattuna valtakunnalliseen lukemaan, joka jäi vain 29%:iin (tilanne 7.11.2018). Koko Suomessa amispalautteeseen vastasi 35 606 opiskelijaa.

Kyselyssä uudet opiskelijat arvioivat opintojen aloitusvaihetta, henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS), opiskeluilmapiiriä ja antoivat oppilaitokselle yleisarvion. Vastauksissa käytettiin asteikkoa 1–5, jossa 1 tarkoittaa täysin eri mieltä ja 5 täysin samaa mieltä.

Hyrian opiskelijat tyytyväisiä

Hyriassa opintonsa aloittaneet opiskelijat olivat tyytyväisiä (4) tai erittäin tyytyväisiä (5) opintojensa alkuvaiheeseen Hyriassa, keskiarvon ollessa 4,4. Myös opintojen aloitusaikataulu koettiin hyväksi, vastausten keskiarvon ollessa 4,6.

Opiskelijat olivat myös tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä siihen, miten Hyriassa selvitettiin opintojen tukitoimien tarpeellisuus. Hyrian vastausten keskiarvo 4,3 ylitti valtakunnallisen tuloksen 4,2. Valtakunnallinen keskiarvo ylitettiin Hyriassa myös opintojen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä. Opiskelijat kokivat saaneensa riittävästi ohjausta opintojen suunnittelussa, Hyrian tulos 4,06 (valtakunnallinen 4,01). Myös mahdollisuus vaikuttaa tutkinnon osien valintaan oli Hyriassa parempi, 3,9, valtakunnallisen keskiarvon ollessa 3,8.

Kysely osoitti, että Hyrian opiskelijat, kuten muutkin Suomen amisopiskelijat, ovat tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä opiskeluunsa. Sekä Hyriassa että valtakunnallisesti keskiarvo oli 4,4. Kysyttäessä opiskelijoilta asteikolla 1–10, kuinka mielellään he suosittelisivat Hyriaa oppilaitoksena, Hyrian yli 800 vastaajasta lähes 80% suosittelisi Hyriaa mielellään tai erittäin mielellään (arvosanat 8–10).

ARVO-amispalautteessa oli mahdollista antaa myös avointa palautetta. Hyrian opiskelijoiden mielestä tiedonkulussa on vielä parannettavaa. Kiitosta saivat sen sijaan hyvät ja mukavat opettajat sekä muu henkilökunta. Positiivista palautetta keräsivät myös hyvä ruoka ja mukava ilmapiiri.

Hyrian keskiarvot valtakunnan tasoa paremmat

Hyrian rehtori Tuula Kortelainen on tyytyväinen Hyrian saamaan palautteeseen: ”opiskelijoidemme antama palaute on täysin linjassa valtakunnan tason kanssa. Lisäksi ylitämme valtakunnan keskiarvot useissa meille tärkeissä osa-alueissa. Olemme tänä syksynä erityisesti panostaneet opintojen alkuvaiheen sujuvuuteen ja tukitoimiin. Tämä kysely osoittaa, että tekemämme työ on oikean suuntaista”. 

”Julkisuudessa käyty keskustelu on vellonut lähinnä ammatillisen koulutuksen muutoksen, eli reformin, mukanaan tuomissa rahoitusleikkauksissa ja negatiivisissa yksittäisissä asioissa. Tämä kysely kuitenkin osoittaa, että teemme opiskelijoidemme mielestä Hyriassa, samoin kuin muissakin Suomen ammatillisissa oppilaitoksissa, edelleen hyvää työtä”, jatkaa Kortelainen. ”Kiitos siitä kuuluu osaaville opettajillemme ja kouluttajillemme, ammatillisille ohjaajillemme sekä muulle opiskelijaa tukevalle henkilökunnallemme.”

Lisätietoja:

Hyria koulutus, rehtori Tuula Kortelainen
tuula.kortelainen(at)hyria.fi
040 834 9904


Palaa otsikoihinKäytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.