Ajankohtaista

28.9.2017 14.53

Opiskele luonnon moniosaajaksi Hyriassa

luonto_tulevaisuuden_ala_banneri

Luonnonvara- ja ympäristöala

Luonnonvara- ja ympäristöala on tulevaisuuden ala, ja sen merkitys kasvaa jatkuvasti. Biotalouden vahvistuessa luonnon tarjoamia ekologisia sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä mahdollisuuksia toivotaan hyödynnettävän yhä monipuolisemmin.

Luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus lisää tietoa kasveista ja eläimistä sekä kestävällä tavalla toimimisesta ja kulutuksen vähentämisestä ja lisää valmiuksia toimia erilaisten ryhmien kanssa. Ympäristöä säästäviin kulutusvalintoihin ohjaaminen on koulutusten keskeinen sisältö.

Hyria tarjoaa monipuolisesti luonnonvara- ja ympäristöalan koulutuksia. Hyrian koulutusaloja ovat luonto- ja ympäristöala, maatalousala, metsäala sekä puutarhatalouden ala, joista voit valita edelleen sinua kiinnostavan osaamisalan. Perustutkinnoistamme saa vankan käytännön pohjan luonnonvara- ja ympäristöalan työtehtäviin sekä jatko-opintoihin esimerkiksi ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Ammattitutkinnolla täydennät aiemmin hankittua osaamista.

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnot    

Luonto- ja ympäristöneuvoja

Luonto- ja ympäristöneuvojan osaamisala on suunnattu henkilöille, joita kiinnostavat luonnonvarojen säästäminen, kestävä kehitys ja ihmisten ohjaaminen luonnon ympäristöissä. Luonto- ja ympäristöneuvoja suunnittelee ja toteuttaa luontoretkiä, tekee havaintoja luonnosta ja ympäristön tilasta, osaa käyttää erilaisia ympäristökasvatuksen menetelmiä ja järjestää tapahtumia sekä koulutustilaisuuksia.


Ympäristönhoitaja

Ympäristöalan osaamisalalla opiskellaan rakennetun tai luonnon ympäristön kunnostamista ja hoitoa, lajittelua, kierrätystä sekä erilaisten selvitysten tekemistä luonnosta, maaperästä, vedestä, ilmasta ja yleensä ympäristön tilasta. Valintojen kautta opinnoissa voi suuntautua esimerkiksi jäte- ja kierrätysneuvontaan, jätevesihuollon järjestämiseen tai luontoselvitysten laadintaan.

Lue lisää luonto- ja ympäristöalan perustutkinnoista.    

Maatalousalan perustutkinnot    

Eläintenhoitaja

Maatalousalan perustutkinnon eläintenhoitajan opintoihin kuuluu maaseutuyrittämisen perustaitojen lisäksi opintoja eri pieneläinten tuntemuksesta ja hoidosta.Eläintenhoitajan koulutuksessa voi suuntautua myös maatilojen eläinten hoitoon ja työskennellä esimerkiksi karjanhoitajana, maatalouslomittajana tai maaseutuyrittäjänä. Eläintenhoitajat voivat työskennellä myös lemmikkieläinkaupan tai -hoitolan palveluksessa sekä eläinlääkäreiden avustajina.


Maaseutuyrittäjä

Maaseutuyrittäjällä on kokonaisnäkemys maatalouden harjoittamisen edellytyksistä ja maaseutuyrittämisen mahdollisuuksista. Hän harjoittaa tuotantotoimintaa kustannus- ja laatutietoisesti, ympäristövastuullisesti ja eettisesti. Hän pystyy toimimaan maatilatalouden eri ammateissa, kuten maanviljelijänä, tuotantoeläinten hoitajana, maatalouslomittajana, maataloustarvikekaupassa sekä lomitus-, työ-, kone-, bioenergia- ja maisemanhoitopalveluja tarjoavissa yrityksissä yrittäjänä tai työntekijänä.

Lue lisää maatalousalan perustutkinnoista.

Metsäalan perustutkinto    

Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

Metsälan keskeiset toiminnot ovat metsien hoito, puunhankinta, metsien monikäyttö ja metsien suojelu. Metsäpalvelujen tuottajat voivat työllistyä myös erä- ja luontomatkailun tehtäviin sekä toimia yrittäjänä. Metsäalan perustutkinnon koulutusohjelma on suunniteltu niin metsäalalla työskenteleville kuin alalle aikoville, jotka kaipaavat joustavaa tapaa hankkia perustietoa ja osaamista.

Lue lisää metsäalan perustutkinnosta.


Puutarhatalouden alan perustutkinto    

Puutarhuri

Puutarhatalouden yleisenä tavoitteena on tuottaa hedelmiä, marjoja ja vihanneksia, lisätä ympäristön viihtyisyyttä sekä luoda elämyksiä arki- ja juhlatilanteisiin. Puutarhatuotannon koulutusohjelmaan sisältyvät hyöty- ja koristekasvien viljely avomaalla sekä kasvihuoneissa. Opiskeluissa painotetaan kasvien viljelyä, kasvintuntemusta, teknistä osaamista ja yritystalouden perusteita.

Lue lisää puutarhatalouden alan perustutkinnosta.


Lisätietoja koulutuksista:

Merja Immonen-Joensuu
opinto-ohjaaja, luonnonvara- ja ympäristöala
merja.immonen-joensuu(at)hyria.fi
040 485 0380

Hakutoimisto
aikuiskoulutus hakutoimisto@hyria.fi
020 690 159


Palaa otsikoihinKäytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.