Opinnot Hyriassa toivat Marjolle merkityksellisyyden ja motivaation lisäksi uudenlaisia työtehtäviä

Alumnitarinat
Image
Puolivartalokuva syksyisessä maisemassa jutussa esiintyvästä Marjosta

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella (Keusote) Senior Team Leaderina työskentelevä Marjo on suorittanut Hyriassa lähiesimiestyön ammattitutkinnon ja pian hän valmistuu myös palvelumuotoilun ja tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon. Opinnoissa Marjolla on ollut selkeä tavoite: kehittyä ja halu edetä urallaan. Marjo suoritti lähiesimiestyön ammattitutkinnon 10 kuukaudessa työn ohessa, osoittaen sitoutumisensa ja tavoitteellisuutensa. Tuotekehitystyön erikoisammattitukinnon suorittamiseen työn ohessa Marjolta kului 9 kuukautta.


"Minulla on ollut jo pitkään sellainen itseni kehittämisen tarve ja valtava halu oppia uutta ja mennä uralla eteenpäin", Marjo kertoo.


Marjo valitsi Hyrian koulutuspaikakseen osittain aiempien positiivisten kokemusten perusteella. 


"Hyria valikoitui, koska olen aikoinaan opiskellut Hyriassa, ja sieltä jäi minulle positiivinen fiilis", Marjo toteaa.

Hyrian koulutus tarjosi hänelle mahdollisuuden jatkaa opintojaan ja syventää osaamistaan. Keskeinen tekijä Marjon menestyksessä oli myös hänen työnantajansa, Keusoten tuki opintojen aikana. 

"Keusote on tukenut paljon opintojani ja olen saanut käyttää työaikaa opiskeluun", Marjo kiittelee.

Työnantajansa lisäksi Marjo korostaa oman esimiehensä ja tiiminsä tukea opinnoissa. Yhdistäminen työn ja opintojen kanssa on vaatinut joustavuutta ja tukea kaikilta tahoilta.

”Haluan korostaa myös vastuuopettajiani molemmissa tutkinnoissa. Opettajat on olleet sellaisia, että he ovat tsempanneet minua ja vieneet minua eteenpäin. Haluankin antaa näille opettajille oikein erityiskiitokset!”, Marjo jatkaa.


Räätälöity opintopolku Hyriassa


Opinnot koostuivat sekä pakollisista että valinnaisista tutkinnon osista. Marjo painottaa, että valinnaiset osat mahdollistivat hänen oman kiinnostuksensa ja kehittämiskohteiden huomioimisen.

"Opinnot ovat olleet merkittävästi tukemassa omaa intohimoani ja kiinnostuksenkohteitani. Erityisesti valinnaisilla osioilla olen voinut vaikuttaa siihen, mitä opiskelen ja millaisia taitoja kehitän. Olen aina pyrkinyt sovittamaan koulutehtäväni omiin työtehtäviini, jotta oppimani tieto ja taidot olisivat konkreettisesti hyödyllisiä työssäni. Silloin työnantajakin hyötyy opinnoista ja ne eivät ole irrallisia työstä.”, Marjo huomauttaa.

Yhteistyö muiden opiskelijoiden kanssa oli myös keskeinen osa Marjon oppimiskokemusta. Lähiesimiestyön ammattitutkinnon opiskelijat olivat Keusoten eri alueilta ja organisaation eri osista, mutta yhteishenki oli vahva.

"Oli älyttömän hieno kokemus, että riippumatta opiskelijan taustasta omassa organisaatiossa, luokka oli lämminhenkinen ja luottamuksellinen. Opinnoissa oppi omien näkemyksien lisäksi näkemään asioita muiden näkökulmista ja muilta opiskelijoilta sai paljon vertaistukea. Olenkin todella kiitollinen muille opiskelijoille.", Marjo kertoo. Samankaltaisia kokemuksia hän sai myös tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon aikana.

Marjo painottaa, että koulutus ei ainoastaan opettanut hänelle uutta tietoa vaan myös itsetuntemusta. Hän oppi tuntemaan itsensä paremmin ja ymmärsi omaa ajattelutapaansa.


"Olen saanut myös motivaatiota mennä eteenpäin", hän huomauttaa. Omat työtehtävät muuttuivat ja saivat uutta merkitystä Marjon opintojen myötä.

Marjo suosittelee esihenkilö- ja johtamisosaamisen opintoja kaikille, jotka haluavat kehittää itseään ja ovat avoimia uudelle.

”Koulutus on ollut laadukasta ja tietoon perustuvaa. Se on avannut minulle ovia ja antanut työkaluja, joilla voin muuttaa omaa ajattelutapaani ja laajentaa horisonttiani. Olen saanut valtavasti ymmärrystä ja tietoa, joka on avartanut mieltäni. Koulutuksen myötä olen oppinut, kuinka monimuotoista ja vaativaa lähiesimiestyö oikeasti on. Arvostukseni esihenkilötyötä kohtaan on kasvanut huomattavasti opintojeni aikana. Kokonaisuudessaan nämä opinnot ovat tuntuneet valtavan suurelta mahdollisuudelta. Suosittelen kouluttautumista, vaikka se ei heti veisikään uralla eteenpäin: kouluttautumisen avulla voi saada paljon enemmän irti myös nykyisistä työtehtävistä.”, Marjo summaa.
 

Katso kaikki esihenkilö- ja johtamisosaamisen koulutukset ja opintokokonaisuudet täältä: Kehitä johtamisosaamista | Hyria

Image
Puolivartalokuva syksyisessä maisemassa jutussa esiintyvästä Marjosta

”Koulutus on ollut laadukasta ja tietoon perustuvaa. Se on avannut minulle ovia ja antanut työkaluja, joilla voin muuttaa omaa ajattelutapaani ja laajentaa horisonttiani. Olen saanut valtavasti ymmärrystä ja tietoa, joka on avartanut mieltäni. Koulutuksen myötä olen oppinut, kuinka monimuotoista ja vaativaa lähiesimiestyö oikeasti on. Arvostukseni esihenkilötyötä kohtaan on kasvanut huomattavasti opintojeni aikana. Kokonaisuudessaan nämä opinnot ovat tuntuneet valtavan suurelta mahdollisuudelta. Suosittelen kouluttautumista, vaikka se ei heti veisikään uralla eteenpäin: kouluttautumisen avulla voi saada paljon enemmän irti myös nykyisistä työtehtävistä.”