Ajankohtaista

9.11.2015 14.29

Hyrian kansainvälinen toiminta sai tunnustusta

Ammatillisen koulutuksen liikkuvuusperuskirjoja (VET Mobility Charter) myönnettiin Erasmus+ -ohjelmassa ensimmäistä kertaa. Akkreditoinnin tarkoituksena on kannustaa oppilaitoksia kansainvälistymisen strategiseen suunnitteluun, ja sen tavoitteena on pitkäjänteinen ja laadukas opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuden suunnittelu ja toteutus.

Akkreditointi herätti suurta kiinnostusta, ja hakemuksia jätettiin 26 kappaletta. Hakijoista suurin osa oli ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Hakemusten taso oli korkea, sillä hakijoilta edellytettiin pitkäaikaista näyttöä liikkuvuustoimintojen laadukkaasta toteutuksesta sekä voimassaolevaa kansainvälisyysstrategiaa. Akkreditointeja myönnettiin yhteensä 17 kappaletta. Yksi tunnustuksen saaneista oli Hyria. Akkreditoinnin taustalla on useamman vuoden liikkuvuustoimintojen ja kansainvälisen toiminnan organisoinnin kehitystyö. Akkreditointi helpottaa toiminnan rahoituksen saantia ja varmistaa kansainvälisen toiminnan jatkuvuuden.

Kansainvälisyys on kirjattu Hyrian strategiaan

Kansainvälisyys on merkittävä osa Hyrian toimintaa ja strategiassa se on nostettu yhdeksi kriittisistä menestystekijöistä. Hyria kouluttaa osaavaa, kansainvälistä henkilöstöä työelämän tarpeisiin sekä parantaa valmistuvien opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia. Kansainvälisyys myös parantaa opetuksen laatua sekä lisää Hyrian houkuttelevuutta opiskelijoiden ja henkilöstön näkökulmista. Tähän mennessä Hyrian alojen yhteiset hankkeet ovat keskittyneet pääasiassa opiskelijaliikkuvuuteen, mutta liikkuvuuden peruskirjan avulla voidaan henkilöstö ja työelämäkumppanit ottaa mukaan laajemmin. Vaihtojen suunnittelu voidaan ajoittaa hyvissä ajoin, ja suunnitelma voidaan varmasti toteuttaa seuraavan lukuvuoden aikana.  Akkreditointi tutustuttaa henkilöstön ja työelämäkumppanit kv-liikkuvuuden mahdollisuuksiin laajemmin.

Opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuus

Opiskelijaliikkuvuus kattaa kaikki Hyrian nuorten tutkinnot. Myös tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevien aikuisopiskelijoiden on mahdollista osallistua vaihtoon. Nuoret osallistuvat opiskelu- tai työssäoppimisjaksoille yleensä toisena tai kolmantena opiskeluvuotena. Tällöin opiskelijat ovat jo täysi-ikäisiä ja hallitsevat oman alansa perustiedot ja -taidot. Vaihtoon osallistuvien liikkuvuus on kasvanut tasaisesti, vuonna 2014 pidempiin, yli kaksi viikkoa kestäviin ulkomaan jaksoihin osallistui 71 opiskelijaa. Lyhyemmille jaksoille osallistujia oli 53. Myös Hyriaan saapui opiskelijoita ulkomailta, vuonna 2014 heitä oli 62 kpl.

Henkilöstön kansainvälisten jaksojen avulla kehitetään mm. ammatti- ja kielitaitoa, uudistetaan ja rikastetaan omaa opetusta ja tutustutaan muiden maiden koulutusjärjestelmiin ja ammatti-aloihin. Henkilöstöliikkuvuuteen voivat osallistua opettajien ja kouluttajien lisäksi myös muu henkilöstö. Henkilöstön kansainvälinen jakso voidaan toteuttaa työelämäjaksona, täydennyskoulutuksena, vierailuna sekä opettaja- tai tukihenkilövaihtona. Vuonna 2014 Hyriasta ulkomaille suuntasi 96 henkilöstön jäsentä, ulkomaisia vieraita vastaanotettiin 21 kpl

Vaihtojaksot laajentavat ammatillista osaamista sekä itsevarmuutta

Vaihtojakson aikana opiskelijat ja henkilöstö tutustuvat uusiin tapoihin tehdä töitä ja erilaisiin teknisiin ratkaisuihin sekä saavat omien alojensa kehittämisideoita. Opiskelijan mukaan voi tarttua jopa yritysidea. Vaihtojaksot myös selkeyttävät nuorten ammatillista identiteettiä ja lisäävät luottamusta omaan osaamiseen. Vaihtojakso on monelle opiskelijalle ensimmäinen pidempi aika poissa kotoa ja henkilökohtaisella tasolla se avartaa ajattelua ja muokkaa arvoja. Erilaisista tilanteista ja haasteista selviäminen kasvattaa vuorovaikutustaitoja, ongelmanratkaisukykyä ja luottamusta omaan pärjäämiseen. Myös viestintä- ja kielitaidot kehittyvät. Tietotaidon lisäksi kasvaa suvaitsevuus ja monikulttuurinen ymmärrys.

Alla muutamia esimerkkejä ammatillisen osaamisen laajentumisesta oman kokemuksen ja vertailun kautta:

  • Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat näkevät kehittyneempiä vanhustenhoidon ratkaisuja esim. Tanskassa.
  • Eläintenhoidon opiskelijat tutustuvat eri maiden realismiin. Suomalaiset opiskelijat ovat usein hyvin ideologisia todellisuuden ollessa muissa maissa usein toista. Suomessa esim. sikojen saparoiden typistykset (ja lisäantibiootit) on kiellettyjä, mutta Euroopassa niitä tehdään yhä. 
  • Maatalousalan opiskelijoistamme vain 2-3/20 on maatilallisia, kun taas melkein 100 % kv-partnereiden opiskelijoista on maatilan lapsia. Opiskelijamme tulevat pääosin Helsingin/Vantaan alueelta eli kokemus on hyvin avartava ja ammatti-identiteettiä vahvistava.
  • Matkailu- ja ravitsemuspuolen opiskelijat usein yllättyvät keittiöiden hygieniatasoeroista lainsäädännön ollessa sama EU:ssa. Vastoin Suomen käytäntöä raaka-aineet tuodaan esikäsittämättöminä huippuravintolan keittiöön tai multaperunat kuljetetaan keittiön läpi ja niistä tehdään pienen huuhtelun jälkeen lientä. Lisäksi ihmetystä aiheuttaa keittiöiden kova hierarkia, ulkomailla saattaa olla hyvin rajattua mitä kukin saa tehdä. Myös työpäivä on usein kaksiosainen; vuorot aamulla sekä illalla.

Hyrian toimitusjohtaja Pekka Vaittinen: ”kansainvälinen toiminta vaikuttaa myös laajemmin alueen kehitykseen”

Hyrian toimitusjohtaja Pekka Vaittinen on ylpeä akkreditoinnista. ”Kansainvälisyyden eteen tehty suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen työ näkyy ja on nyt myös virallisesti tunnustettu. Globaali ajattelutapa on arkipäivää ja Hyrian kansainvälisistä verkostoista hyötyy myös toiminta-alueemme yrityselämä. Sen lisäksi, että koulutamme kansainvälisiä osaajia, alueelle saapuu työssäoppimaan ulkomaisia opiskelijoita, jotka osaltaan kansainvälistävät alueemme organisaatioita. Henkilöstön ulkomaan jaksot puolestaan edistävät opetuksen kansainvälistymistä ja kehittävät opetuksen laatua.”


Lisätietoa: 
toimitusjohtaja Pekka Vaittinen,  puh. 040 749 3816, pekka.vaittinen(at)hyria.fi
kansainvälisten asioiden suunnittelija Tanja Korteharju, puh. 050 574 8544, tanja.korteharju(at)hyria.fi


Palaa otsikoihinKäytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.