Ajankohtaista

11.11.2015 14.24

Hyrian imago- ja asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksia

Hyrialle toteutettiin imago- ja asiakastyytyväisyystutkimusseuranta, jonka kohderyhmänä olivat Hyrian nykyiset ja potentiaaliset henkilö- sekä yritysasiakkaat. Tutkimuksessa kartoitettiin mm. imagoon, palveluihin, toimintaan ja tiedonsaantiin liittyviä tekijöitä. Tiedot kerättiin syyskuussa 2015 ja tutkimukseen vastasi kaikkiaan 1682 vastaajaa. Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy.

Monipuoliset koulutusohjelmat Hyrian vahvuutena

Henkilöasiakkaiden keskuudessa Hyrian koulutuksen taso arvioidaan kokonaisuudessaan aiempaa korkeammaksi. Vuonna 2015 yhteensä 84 prosenttia henkilöasiakkaista kokee koulutuksen tason erittäin tai melko korkeaksi, kun vastaava luku vuonna 2011 oli 81 prosenttia (kuva 1).

Yksittäisistä tekijöistä monipuoliset koulutusohjelmat, hyvä sijainti sekä korkealaatuinen opetus arvioidaan henkilöasiakkaiden keskuudessa Hyrian suurimmiksi vahvuusalueiksi. Koulutuksilla on myös ollut suuri merkitys vastaajien suoriutumiseen työelämässä; kaikkiaan 72 prosenttia vastaajista kokee Hyriassa suoritetun koulutuksen vaikuttaneen erittäin tai melko paljon omaan suoriutumiseen työelämässä.

Kuva1

Kuva 1. Vastaajien kokemukset koulutuksen tasosta Hyriassa (henkilöasiakkaat)

Hyrian suosittelutodennäköisyys korkealla

Yrityksiä edustavien vastaajien keskuudessa Hyrian koulutuksia ilmoittaa jo suositelleensa yhteensä 31 prosenttia vastaajista (kuva 2). Luku on 6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuoden 2011 vastaavassa tutkimuksessa. Kaiken kaikkiaan Hyrian koulutusten suosittelemiseen antaa positiivisen tai jossain määrin positiivisen arvion yhteensä 97 prosenttia yritysvastaajista.

Käytetyimpiä Hyrian palveluita ovat yritysvastaajien mukaan työssäoppiminen ja työharjoittelu, räätälöidyt koulutukset sekä oppisopimuskoulutukset. Yritysvastaajien arvioiden mukaan yhteistyö Hyrian kanssa arvioidaan erittäin tai melko sujuvaksi yhteensä 90 prosentin keskuudessa.

kuva2

Kuva 2. Hyrian koulutusten suositteleminen (yritysasiakkaat)

Toiminnan arviointi

Henkilöasiakkaiden toiminnan kuiluarvioiden mukaan Hyrian toiminta on kokonaisuudessaan parantunut edelliseen tutkimusajankohtaan (2011) verrattuna. Tärkeimmistä tekijöistä etenkin oppilaitoksen maine, koulutusten räätälöinti opiskelijan tarpeiden mukaan sekä opintosihteerien ja tukiorganisaation henkilöiden toiminta ovat tekijöitä, jotka ovat kehittyneet positiivisesti aiempaan verrattuna.

Myös yritysasiakkaiden toiminnan kuiluarvioissa kehitys edelliseen tutkimukseen verrattuna on positiivista. Eniten positiiviseen suuntaan kehittyvänä tekijänä nähdään yritysten tarpeiden huomiointi.

Molempien vastaajaryhmien mukaan toiminnasta löytyy myös muutamia erillisiä kehittämiskohteita, jotka keskiarvotulosten ja sanallisen palautteen perusteella kohdentuvat mm. opetuksen sisältöihin ja räätälöitävyyteen sekä oppimateriaaleihin.

Kiitos kaikille vastaajille

Vastaajilta saamamme palaute on avainasemassa Hyrian kehittäessä toimintaansa edelleen, lämmin kiitos kaikille antamastanne arvokkaasta palautteesta. Kyselyn yhteydessä arvottiin myös 800 euron matkalahjakortti, voittajalle on ilmoitettu voitosta henkilökohtaisesti.


Hyria koulutus Oy                          Innolink Research Oy

Pekka Vaittinen                               Tuukka Suoniemi

toimitusjohtaja                                liiketoimintajohtaja


Palaa otsikoihinKäytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.