Ajankohtaista

26.10.2015 13.56

Hyria sitoutuu osallistumaan maahanmuuttajien kotouttamiseen ja valmistautuu siihen omalta osaltaan

Suomeen suuntautunut turvapaikanhakijoiden virta ei toistaiseksi ole näkynyt Hyvinkään ja Riihimäen seudulla. Keskusteluja vastaanottokeskusten perustamisesta on kuitenkin käyty ja kunnista Hyvinkää on sitoutunut kiintiöpakolaisryhmän vastaanottoon vuonna 2016. Alueella asuu vuoden 2014 tilaston mukaan 3805 muita kuin Suomen virallisia kieliä äidinkielenään puhuvia henkilöitä. Suurimmat maahanmuuttajaryhmät alueella ovat virolaiset, venäläiset, afgaanit ja thaimaalaiset. Perinteisesti alueelle on muutettu perhesyistä tai työn ja opiskelun perässä.

Kunnilla on kokonaisvastuu kaikkien kuntaan muuttavien maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä tuloperusteesta riippumatta. Kuntien sosiaalipalvelut vastaavat humanitäärisin perustein kuntaan muuttavista maahanmuuttajista, kuten kiintiöpakolaisista ja oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoista. TE-palvelut vastaavat työttömien maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä sekä vuoden mittaisten kotoutumiskoulutusten järjestämisestä alueella. Myös maahanmuuttajille tarkoitetut neuvontapisteet tarjoavat kotouttamispalveluja. Hyvinkäällä toimii monikulttuurinen kohtaamispaikka Mosaiikki ja Riihimäellä Peltosaaren Olohuone. Neuvontapisteiden palvelut ovat ilmaisia ja kaikkien maahanmuuttajien ja heidän läheistensä käytettävissä. Hyria koulutuksella on yhteistyössä alueen kuntien ja TE-palvelujen kanssa hyvät valmiudet tarjota ajantasaisia kotouttamispalveluja tänne muuttaville pakolaisille.

Hyrialla pitkät perinteet ja vankka osaaminen maahanmuuttajien koulutuksessa

Hyria koulutus on monialainen ammatillinen oppilaitos, joka järjestänyt jo vuosia kotouttavaa koulutusta sekä suomen kielen opetusta osana omaa toimintaansa. Hyria järjestää alueella maahanmuuttajille luku- ja kirjoitustaidon koulutusta, kotoutumiskoulutusta, ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta sekä ura- ja työnhakuvalmennuksia. Lisäksi Hyria koordinoi ostopalveluna Hyvinkään, Riihimäen ja Hausjärven kuntien kotouttamistyötä ja vastaa osaltaan alkuvaiheen ohjaus- ja neuvontapalveluista. 

Hyria koordinoi alueellista ESR-rahoitteista Osuma – maahanmuuttajien osaaminen ja työllistymispolut näkyviksi -hanketta. Hankkeessa edistetään maahanmuuttajien työllistymistä sekä aktiivisella työnantajayhteistyöllä että kehittämällä maahanmuuttajien aikaisemman osaamisen tunnistamis- ja tunnustamismenetelmiä. Hankkeen osatoteuttajia Hyrian lisäksi ovat Hämeen ammattikorkeakoulu, alueellinen työpaja- ja kuntouttavasta toiminnasta vastaava Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö sekä Riihimäen kaupungin kehittämisyhtiö Riihimäen tilat ja Kehitys Oy.

Hyrialle myönnettyjä koulutuspaikkoja voidaan hyödyntää myös pakolaisten koulutuksessa

Hyria on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä kolmen vuoden aikana (2014-2016) yhteensä 340 lisäpaikkaa ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämiseen. Lisäys mahdollistaa osan paikoista käyttämisen ammatillisen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen (Valma). Valma-koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutumiseen sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen perustutkinto ja näin päästä työelämään.

Hyria pystyy mm. Valma-koulutuksen avulla tukemaan maahanmuuttajien arjen taitoja, opiskeluvalmiuksien vahvistamista sekä työelämän perusvalmiuksien hankkimista ja ammatilliseen koulutukseen orientoitumista. Lisäksi Hyria pystyy tarjoamaan talousalueen kaikille peruskoulun päättäville ammatilliseen koulutukseen haluaville opiskelupaikan.

Hyria sitoutuu osallistumaan kotouttamiseen ja valmistautuu siihen omalta osaltaan

Hyrian strategiassa linjataan, että Hyrian yhtenä kriittisenä menestystekijänä ja tavoitteena on maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja monikulttuurisuuden kehittäminen yhdessä sidosryhmien kanssa sekä monikulttuurisuuden kehittäminen. Hyria sitoutuu osallistumaan maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyvien palvelujen ja koulutusten kehittämiseen ja toteuttamiseen yhdessä muiden palveluntuottajien sekä TE-palveluiden, kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Hyria valmistautuu omalta osaltaan kotouttamaan tehokkaasti alueelle muuttavia oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita ja varautuu tarjoamaan uudenlaisia kotoutumiskoulutuksen muotoja sekä joustavia polkuja ammatilliseen koulutukseen.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Pekka Vaittinen, puh. 040 749 3816, pekka.vaittinen(at)hyria.fi


Palaa otsikoihinKäytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.