Ajankohtaista

10.10.2017 16.14

Hyria koulutuksenjärjestäjien ykkösluokkaan - merkittävä rooli kahden maakunnan kouluttajana

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt uusista ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvista. Lupia myönnettiin yhteensä 144 koulutuksen järjestäjälle. Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta tulee voimaan ensi vuoden alusta. Ammatillisessa koulutuksessa siirrytään yhteen järjestämislupaan, joka kattaa nykyiset ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen lisäkoulutuksen luvat. Uudessa tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvassa päätetään mm. tutkinnoista, joita koulutuksen järjestäjällä on oikeus myöntää ja koulutuksista, joita se voi järjestää, opetus- ja tutkintokielestä, ensisijaisesta toiminta-alueesta sekä opiskelijavuosien vähimmäismäärästä. Uudet järjestämisluvat tulevat voimaan vuoden 2018 alusta.

Ministeriö teki kesäkuussa koulutuksenjärjestäjille ehdotuksen uuden luvan sisällöstä, johon koulutuksen järjestäjillä oli mahdollisuus antaa vastine ja hakea uusia tehtäviä ennen luvasta päättämistä. Suurin osa Hyrian vastineessaan esittämistä muutoksista meni läpi ja vahvistettiin uudessa järjestämisluvassa. Yksi huomattavimmista muutoksista on Hyrian aseman vahvistuminen paikallisesta toimijasta merkittäväksi alueelliseksi kouluttajaksi kahden maakunnan, Kanta-Hämeen ja Uudenmaan, alueella. Lupa järjestämiseen on myös muualla Suomessa lukuun ottamatta Ahvenanmaata.

Hyria sai kaikki hakemansa järjestämistehtävät

Laajemman toiminta-alueen lisäksi Hyria haki erityisiä järjestämistehtäviä työvoimakoulutuksessa, laajennetussa oppisopimustehtävässä ja vankilaopetuksessa. Vanhassa mallissa työvoimakoulutuksen ja laajennetun oppisopimustehtävän järjestäminen oli mahdollista kaikille koulutuksenjärjestäjille, nyt niistä tehtiin luvanvaraisia vankilaopetuksen tapaan. Ministeriö arvioi kenellä hakijoista oli parhaat järjestämisedellytykset ja Hyrialle myönnettiin kaikki sen hakemat järjestämistehtävät. Työvoimakoulutuksen tehtävää haki yhteensä 109 hakijaa ja tehtävä myönnettiin 63 hakijalle. Laajennettua oppisopimuskoulutuksen järjestämistehtävää haki 57 hakijaa ja tehtävä myönnettiin 40 hakijalle. Vankilaopetuksen järjestämistehtävää haki 22 hakijaa ja tehtävä myönnettiin 14 hakijalle.

Hyria on yksi suurimmista työvoimakoulutuksen järjestäjistä Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan alueilla. Viime vuonna Hyria oli toiseksi suurin työvoimakoulutusten järjestäjä Uudellamaalla alkaneiden ammatillisten koulutusten opiskelijamäärissä. Kanta-Hämeen alueella Hyria järjesti työvoimakoulutusta noin 33 000 opiskelijatyöpäivän verran, joka oli 29,3% kaikesta alueelle hankitusta työvoimakoulutuksesta. Toiminnan vaikuttavuus näkyi järjestämistehtävän saamisena. Myös Hyrian merkittävyys oppisopimuskouluttajana vahvistettiin myöntämällä sille laajennettu oppisopimustehtävä. Hyria on toiminut vankilakoulutuksen uranuurtajana Suomessa. Tämä huomioitiin myöntämällä vankilakoulutuksen järjestämistehtävä Hyrialle edelleen.

Uusia tutkintoja Hyriassa

Hyria sai uuden järjestämisluvan yhteydessä luvan myös uusien tutkintojen järjestämiseen. Näitä ovat:

  • Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto
  • Perhepäivähoitajan ammattitutkinto
  • Putkiasentajan ammattitutkinto
  • Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto
  • Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto
  • Viheralan ammattitutkinto
  • Isännöinnin erikoisammattitutkinto
  • Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto
  • Varastoalan erikoisammattitutkinto
  • Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto 

Ministeriö vahvisti Hyrian roolin merkittävänä koulutuksen järjestäjänä

Hyrian toimitusjohtaja Pekka Vaittinen on tyytyväinen uuteen järjestämislupaan: - Esitimme vastineessamme useita muutoksia alkukesästä tulleeseen OKM:n ehdotukseen. Saimme läpi lähes kaikki toivomuksemme. Tiedän, että järjestämislupa otetaan alueella erittäin positiivisesti vastaan, tämä on tärkeä asia koko alueen kehityksen kannalta. Ministeriön päätös nosti meidät valtakunnallisesti ammatillisen koulutuksen raskaaseen sarjaan. Lisäksi asemamme kuntayhteistyön kanavana kahden maakunnan välillä vahvistuu entisestään. Näyttää myös siltä, että Hyrian opiskelijapaikkamäärät eivät ainakaan tule vähenemään. Tämä on alueen vetovoimaisuuden näkökulmasta tosi tärkeä juttu.

Vaittinen jatkaa: - On upeaa, että saimme turvattua alueemme elinkeinoelämän kehittämisen ja pystymme vahvistamaan toimintaamme myös laajemmalle Uudellemaalle. Viestimme ministeriölle oli vahva ja se kuultiin. Viestin perillemeno onnistui yhteistyöllä Hyrian omistajakuntien, Uudenmaan liiton, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin ja alueemme kansanedustajien välillä. Tästä on hyvä jatkaa – teemme työtä, joka koetaan elintärkeäksi!

Lisätietoja:

Hyria koulutus Oy
Pekka Vaittinen, toimitusjohtaja
pekka.vaittinen(at)hyria.fi
Puh. 040 749 3816


Palaa otsikoihinKäytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.