Ajankohtaista

18.4.2017 12.19

Hyria aloittaa yt-neuvottelut tehostaakseen toimintaansa

Hyria konserni käynnistää 20.4.2017 koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut tuotannollisin ja taloudellisin perustein. Tuotannolliset ja taloudelliset perusteet johtuvat ensisijaisesti varautumisesta ammatillisen koulutuksen rahoituksen leikkauksiin. Hyrian osalta rahoitus vähenee kuluvana vuonna noin 14% eli lähes viisi miljoonaa euroa.

Suunnitelluilla järjestelyillä pyritään arviolta miljoonan euron säästöön vuosina 2017 ja 2018. Säästöt tarkoittavat noin 20 henkilötyövuoden vähentämistä sekä muiden kustannuksien karsimista. Henkilöstövähennykset pyritään hoitamaan ensisijaisesti eläkejärjestelyjen ja määräaikaisten sopimusten päättymisten avulla. Yt-neuvottelut on määrä saada päätökseen 31.5.2017 mennessä.

Hyria on varautunut muutokseen jo vuosien ajan

Hyria on koko historiansa ajan, jatkuvasti ja aktiivisesti kehittänyt toimintaansa. Kehitystyö on onnistunut: organisaatio on toimiva, imago tutkitusti hyvä ja vuoropuhelu alueen yritysten kanssa aktiivista. Vastatakseen muuttuvaan toimintaympäristöön Hyriassa käynnistettiin vuoden 2015 lopussa monivuotinen sisäinen muutosprosessi, jonka avulla Hyrialle luodaan uusi toimintatapa ja organisaatio. Ensimmäinen osa muutoksen toteuttamista oli OOTH-hankekokonaisuus (Oppimisen ja Osaamisen Tulevaisuus Hyriassa), jossa luotiin uudenlaista tapaa toimia. Myös parhaillaan käynnissä oleva strategiatyö, joka toteutetaan yhdessä asiakkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien kanssa, tähtää siihen, että Hyria säilyttää kilpailukykynsä ja elinvoimaisuutensa nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Enemmän vähemmällä

Ammatillisen koulutuksen reformi pakottaa koulutuksen järjestäjät arvioimaan toimintojaan uudelta näkökannalta. Rahoitus mahdollistaa edelleen koulutuksen tuottamisen, mutta on entistä tarkemmin mietittävä mihin varat kohdistetaan. Hyriassa tämä tarkoittaa uudenlaista pedagogista ohjauksen ja opettamisen toteutusmallia. Uudessa mallissa opiskelijat saavat entistä enemmän ohjausta ja tavat hankkia osaamista monipuolistuvat mm. uudenlaisten oppimisympäristöjen ja opintojen henkilökohtaistamisen avulla.

Asiakkaan saama hyöty ja osaaminen kasvavat

”Ammatillinen koulutus on historiansa suurimman muutoksen edessä”, kertoo johtava rehtori Pekka Vaittinen. ”Vaikka rahoituksen määrä vähenee, asiakkaan Hyriasta saama hyöty ja osaaminen kasvavat. Toimintamme keskipisteessä ovat opiskelijat. Erityistä huomiota tulemme kiinnittämään opiskelijoiden saaman ohjauksen määrän kasvattamiseen sekä sen laadun parantamiseen. Tavoitteemme on, että meiltä työelämään siirtyvät opiskelijat, sekä nuoret että aikuiset, ovat entistä valmiimpia ja ammattitaitoisempia. Säästöjä saadaan aikaan myös panostamalla vähemmän seiniin ja enemmän henkilöstön osaamiseen sekä opiskelua tukeviin, aitoihin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin”, summaa Vaittinen.

 Lisätietoja:

Pekka Vaittinen
Johtava rehtori, toimitusjohtaja
Hyria koulutus Oy ja Hyria aikuiskoulutus Oy
pekka.vaittinen(at)hyria.fi
Puh. 040 749 3816


Palaa otsikoihin



Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.