Ajankohtaista

12.3.2015 10.59

Ammatilliset perustutkinnot uudistuvat ja Hyriassa siirrytään nelijaksojärjestelmään elokuussa 2015

Opetushallitus on uudistanut kaikkien ammatillisten perustutkintojen perusteet ja määräykset. Uudet perusteet tulevat voimaan 1.8.2015 ja syksyllä 2015 aloittavat opiskelijat opiskelevat uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Myös ennen lain voimaan tuloa tutkinnon suorittamisen aloittaneet opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintoaan uusien säädösten ja perusteiden mukaan.

Uusissa tutkinnon perusteissa korostetaan osaamista ja työelämälähtöisyyttä sekä opiskelijoiden yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja. Tutkinnon laajuutta ei enää määritellä opintoviikoilla vaan osaamispisteillä (osp), jotka perustuvat opiskelijan osoittamaan osaamiseen, opiskeluun käytettävää aikaa ei enää määritellä.

Lisäksi kaikissa tutkinnoissa on jatkossa käytössä käsite osaamisala, mikä korvaa aiemman koulutusohjelma-nimikkeen. Osaamisalalla halutaan korostaa tutkintojen osaamisperusteisuutta koulutuslähtöisyyden sijaan.

Ammatillisen perustutkinnon muodostumisen muutokset

TutkinnonOsat

Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ei tule suuria muutoksia. Joidenkin tutkinnon osien suhteellinen laajuus osaamispisteinä muuttuu, mutta aiemmin suoritetut tutkinnon osat tunnustetaan uudistettuun tutkintoon täysimääräisesti. Ammatillisten tutkinnon osien kokonaislaajuus ei muutu. Opinnäyte ei kuulu enää erillisenä perustutkinnon muodostumiseen.

Yhteisten tutkinnon osien osuus tutkinnosta kasvaa. Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen, Yrittäjyys ja yritystoiminta sekä Työelämätaidot tulevat kaikille pakollisiksi opinnoiksi. Taito- ja taideaineissa ei ole enää vapautuksia 18 vuotta täyttäneille. Yhteisten tutkinnon osien valinnaisuus kasvaa.

Vapaasti valittavien tutkinnon osien osuus tutkinnosta vähenee. Osaamistavoitteet on niiden osalta määritelty tarkemmin kuin aiemmin.

Mitä jatkavan opiskelijan tulee tehdä?

Jatkavien opiskelijoiden osalta aiemmin suoritetut opinnot tunnustetaan valtakunnallisten ohjeiden mukaan mahdollisimman joustavasti niin, että lisäsuorituksia ei tulisi. Ne opinnot, jotka opiskelija on suorittanut opintoviikkoina, tunnistetaan ja tunnustetaan uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Suoritusten siirtäminen uuteen tutkintoon voi kuitenkin aiheuttaa vähäisiä lisäsuorituksia ja tutkintotodistuksessa painopistemuutoksia. Tämän vuoksi tutkinto ja keskeneräiset tutkinnon osat kannattaa suorittaa valmiiksi ensi tilassa, viimeistään kesään mennessä.

Rästiin jääneiden opintojen suorittamiseksi ota HETI yhteyttä ryhmänohjaajaasi tai oman osastosi opinto-ohjaajaan. 

Hyriassa siirrytään nelijaksojärjestelmään syyslukukaudesta 2015 alkaen

Osaamisperusteisen opiskelun mahdollistamiseksi Hyrian ammattiopistossa siirrytään nelijaksojärjestelmään. Järjestelmän tavoitteena on tukea tutkinnon suorittamisen etenemistä tutkinnonosa kerrallaan.  

Lukuvuosi 2015-2016

1. jakso 10.8. - 9.10.2015            45 työpäivää
2. jakso 19.10. - 22.12.2015        47 työpäivää
3. jakso 4.1. - 18.3.2016              49 työpäivää
4. jakso 21.3. - 28.5.2016            48 työpäivää

Löydät lukuvuoden työ- ja loma-ajat myös nettisivuiltamme Palaa otsikoihinKäytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.