Ajankohtaista

23.9.2011 10.26

50–vuotta Liiketalouden taitajia Hyvinkäällä

Hyvinkään kaupanalan opetuksen historia käynnistyi virallisesti 50 vuotta sitten, kun Hyvinkään Kauppakoulu aloitti ensimmäisen lukuvuotensa 1.9.1961. Koulutuksen aloittamiseen liittynyt valmisteluvaihe oli kestänyt noin pari vuotta. Perustamishankkeen taustalla vaikutti sekä alueen elinkeinoelämän että hallinnon koulutetun työvoiman tarve. Lisäksi perusteena oppilaitoksen tarpeelle oli esitetty sitä, että kaupallisen koulutuksen hankkimiseksi hyvinkääläisten oli matkustettava muualla opiskelemaan. Syksyllä 1963 aloitti toimintansa kauppaopisto-osasto, jonka myötä oppilaitoksen nimi muuttui Hyvinkään Kauppaoppilaitokseksi.


Kauppakoulun toiminta alkoi nykyisessä Hyvinkään taidetalossa ja Hyvinkään entisessä yhteiskoulussa. Uudet tilat oppilaitos sai käyttöönsä syksyllä 1966, jolloin Uudenmaakadulle rakennettu uusi koulurakennus tuli sen käyttöön. Näissä tiloissa Kauppaoppilaitos toimi seuraavat reilut 20 vuotta.


Hyvinkään kauppakoulun ensimmäisenä lukuvuonna oppilaitoksessa aloitti 64 opiskelijaa. Pääsyvaatimuksena kauppakouluun oli 15 vuoden ikä ja suoritettu kansakoulun täydellinen oppimäärä. Opiskelijoista valtaosa oli naispuolisia. Tämä ensimmäiset ryhmä valmistui merkanteiksi keväällä 1963. Merkantin todistuksen opinnoistaan sai tuolloin 47 opiskelijaa.


Ensimmäiset merkonomiopiskelijat aloittivat opintonsa syksyllä 1963. Aloittaneita opiskelijoita oli tuolloin 37. Opiskelijaksi hakijoita oli ollut yhteensä 105. Pääsyvaatimuksena kauppaopistoon oli keskikoulun oppimäärä tai hyvin arvosanoin suoritettu kauppakoulun oppimäärä, jolloin pyrkijällä tuli olla arvosana kahdessa vieraassa kielessä. Tästä ensimmäisestä ryhmästä valmistui keväällä 1965 yhteensä 31 merkonomia.


Toiminnan vakiinnuttua oppilaitoksessa aloitettiin vuonna 1965 yksivuotinen ylioppilaspohjainen merkonomikoulutus. Seuraavana vuonna oppilaitoksessa aloitettiin yksivuotinen myyjäkurssi. Ensimmäinen vuosikymmen toi mukanaan myös atk –opetuksen, joka aloitettiin yhteistyössä Viilayhtymä Oy:n kanssa, joka oli hankkinut Hyvinkään ensimmäisen tietokoneen syksyllä 1967. Atk-opetuksen määrä ei tuolloin vielä ollut nykyisessä mittakaavassa, sillä opetusta – atk –oppia - oli oppilaitoksen toiselle ylioppilasryhmälle kaksi tuntia viikossa. Opetuksen määrää lisättiin seuraavina vuosina merkittävästi.


Kauppaoppilaitosten opetus koki suuren muutoksen uusien opetussuunnitelmien myötä 1970 –luvun alussa. Muutos näkyi mm. opiskeluaikojen pidentymisenä. Kauppaopistossa opiskelu muuttui kolmivuotiseksi ja ylioppilaslinjalla kaksivuotiseksi. Yksi keskeisistä muutoksista oli myös linjajaksoisuuden toteuttaminen. Lisäksi muutoksen myötä Kauppaoppilaitoksissa voitaisiin antaa myös muihin kuin merkantin ja merkonomin tutkintoihin tähtäävää koulutusta. Uudistetun opetuksen ensimmäinen lukuvuosi Hyvinkäällä oli 1971-72. Toiminta oppilaitoksessa jakaantui kolmeen osastoon: ylioppilas-, kauppaoppilaitos- ja kauppakouluosasto. Jokaiseen osastoon perustettiin lisäksi kolme linjaa. Ylioppilasosastoon perustettiin markkinointilinja, laskentatoimen linja ja sihteerilinja. Kauppaoppilaitososastoon perustettiin markkinointilinja, laskentatoimen linja ja yhteiskunnallinen linja. Kauppakouluosastoon perustettiin yleinen linja, laskentalinja ja toimistolinja.


Keskiasteen koulutuksen uudistamisen myötä myös kaupanalan opetus muuttui 1980 –luvulla. Uudistusten myötä opiskelusta tuli kurssimuotoista. Kukin oppiaine jakaantui erillisiksi kursseiksi, jotka yhdessä muodostivat aineen oppimäärän. Kauppaoppilaitokset alkoivat toteuttaa kaupan ja hallinnon peruslinjaa syksyllä 1983. Suurin muutos entiseen oli se, että kaikki peruskoulusta tulleet opiskelijat tulivat yhteiselle yleisjaksolle. Nyt kaikille yhteisen yleisjakson jälkeen opiskelijat saattoivat valita joko yksivuotisen tai kaksivuotisen erikoistumislinjan. Yksivuotisen erikoistumislinjan valinneet valmistuivat merkanteiksi ja kaksivuotisen valinneet merkonomeiksi. Ylioppilaat valittiin suoraan erikoistumislinjalle. Ylioppilaiden oli mahdollisuus valmistua merkanteiksi yhdessä vuodessa. 1980 –luvulla oppilaitokseen perustettiin aikuisosasto ja samalla vuosikymmenellä aloitettiin myös iltakoulutus.


Opetussuunnitelmien muutokset jatkuivat 1990 –luvulla. Muutokset merkitsivät mm. merkantin tutkinnon poistuimista. Uudet opetussuunnitelmat määrittelivät peruskoulupohjaisen tutkinnon laajuudeksi 120 opintoviikkoa ja ylioppilaspohjaisen tutkinnon laajuudeksi 80 opintoviikkoa. Suoritusajat pysyivät muutoksen myötä samoina: peruskoulupohjaisessa koulutuksessa kolmena ja ylioppilaspohjaisessa koulutuksessa kahtena vuotena. Vuodesta 1997 alkaen on ollut mahdollista suorittaa samanaikaisesti ammatillinen tutkinto ja lukiopinnot tai toinen ammatillinen tutkinto. Opetussuunnitelmien muutokset jatkuivat, kun merkonomien uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön vuonna 2000. Näiden myötä poistuivat suuntautumisvaihtoehdot ja tilalle tulivat koulutusohjelmat. Opiskelijoiden oli mahdollista valita joko asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma, taloushallinnon koulutusohjelma tai toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma. Viimeisin opetussuunnitelmamuutos merkonomikoulutuksessa on vuodelta 2009.


Syksyllä 2000 alkoi Hyvinkään kauppaoppilaitoksessa täysin uutena koulutusohjelmana datanomikoulutus. Koulutus alkoi sekä päiväkoulutuksena että aikuisten iltaopetuksena.


Yksi kaupan alan opetuksen viime vuosikymmenten suurimmista hallinnollinen muutoksista liittyi ammattikorkeakoulujen perustamiseen. Tämä muutos näkyi lopulta Hyvinkäällä siten, että syksyllä 1997 ammattikorkeakoulun hallinnon ja kaupan alan ja kauppaoppilaitoksen toiminta eriytyivät. Kaksi vuotta myöhemmin kauppaoppilaitoksen toiminta siirtyi Kauppalankadun tiloihin. Kauppaoppilaitoksen lopullinen ero ammattikorkeakoulusta toteutui seuraavana vuonna.


Hyvinkään kauppaoppilaitoksella oli historiansa aikana ainoastaan kolme rehtoria. Ensimmäisenä rehtorina toimi kauppatieteiden maisteri Simo Raasio vuosina 1961-1963. Häntä tehtävässä seurasi – lähes kolmekymmentä vuotta, opetusneuvos, kauppatieteiden maisteri Pentti Kupiainen. Vuonna 1993 hänen seuraajakseen valittiin Marja-Riitta Päivärinta. Hän hoiti kauppaoppilaitoksen rehtorin tehtävää syksyyn 2009 saakka, jolloin Hyvinkään kauppaoppilaitoksen historia erillisenä oppilaitoksena päättyi. Tällöin Hyvinkään ja Riihimäen toisen asteen oppilaitokset yhdistettiin uudeksi kokonaisuudeksi – Hyria koulutus Oy:ksi. Oppilaitokseen yhdistyi myös Hyvinkään-Riihimäen aikuiskoulutuskeskus, joka oli tarjonnut kaupan alan aikuiskoulutusta jo useamman vuosikymmenen ajan. Samalla toteutui myös Hyvinkään ja Riihimäen toisen asteen kaupan alan opetuksen yhdistyminen yhdeksi kokonaisuudeksi.


Nykyisin kaupanalan opetusta tarjotaan Hyvinkällä siis sekä Hyria koulutuksessa että Laurea ammattikorkeakoulun Hyvinkään toimipisteessä.Palaa otsikoihinKäytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.