Hyria Green - Enemmän luontoa

Image
Sammalaisen kallion päältä valuu kirkas puro jonka seassa syksyisiä lehtiä. Kuvan päällä valkoinen, ympyränmuotoinen Hyria Green logo.

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Hyriassa voit opiskella muun muassa Green Care -painotteisen lähihoitajatutkinnon.

”Tulevaisuudessa eläimet, luonto ja sen hyödyntäminen hoitotyössä ovat vielä isommassa roolissa kuin tänä päivänä.” 

Koulutuspäällikkö Kati Karvonen

Tätä on Hyria Green - Katso video!

Hoivaosaamista luontoa hyödyntäen

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. 

Opiskelua maaseutuympäristössä

Tutkintoon kuuluu 20 osaamispisteen laajuiset opinnot luontoon perustuvan hyvinvointipalvelun tuottamisesta, jossa muun muassa ohjataan maaseutuympäristössä lapsia, ikääntyneitä ja erilaisia erityisryhmiä. Osa näiden lähihoitajien opetuksesta toteutetaan Hyrian Hyvinkäänkylässä Uudenmaankadulla sijaitsevan opetusmaatila Uumon ympäristössä, osa Hyvinkään keskustassa.

Luonnossa ja hoitotyössä viihtyville

Koulutuksessa osaamisaloina ovat luontoavusteinen vammaistyö ja ikääntyvien hoito ja kuntoutus. Koulutuksen loppupuolella opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat Uumossa kesäleirin, jossa myös annetaan tuon valinnaisen tutkinnonosan näyttö.

- Tämä sopii luonnossa viihtyville, hoitotyöstä kiinnostuneille ihmisille, joille Green Care -arvot ovat tärkeitä. Tulevaisuudessa eläimet, luonto ja sen hyödyntäminen hoitotyössä ovat vielä isommassa roolissa kuin tänä päivänä, koulutuspäällikkö Kati Karvonen tähdentää.

Nyt meneillään

Viiden osaamispisteen laajuinen Green Care -perusteet puolestaan on pakollinen koulutustuote luonto- ja ympäristöneuvojille ja luonto-ohjaajille. Kurssille osallistuu myös erä- ja luonto-oppaita (heille tämä on valinnainen). 

Esimerkkejä kurssin lähiopetustilanteista: Puutarha-avusteisessa Green Care -toiminnassa voidaan tehdä erilaisia kauden puutarhatöitä, kuten haravointia tai kasvien istuttamista. Eläinavusteisessa Green Care -toiminnassa on esimerkiksi harjattu lehmiä, hoidettu kaneja, tutustuttu hevosavusteiseen toimintaan ja tutustuttu eri alpakkatiloilla tehtävään toimintaan. Metsä- ja luontoavusteisessa Green Care -toiminnassa on yleensä keskitytty erilaisiin aistiharjoitteisiin ja muihin luonnon hyvinvointivaikutuksiin. Lisäksi voidaan tehdä metsän raivausta vesureilla ja käsisahoilla.