Samaan aikaan toisaalla -kokonaisuuden toteuttajat

Tuotanto

Marjo Soulanto, vastaava käsikirjoittaja, Espoon kaupunki / Ympäristökeskus / Villa Elfvikin luontotalo yhteistyössä viestintätoimisto Pleistoseenin kanssa

Elsa Rintala, ympäristöasiantuntija, verkkoversion vastaava toimittaja, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Matti Ovaska, ympäristökasvattaja, Hyria koulutus Oy

Katri Luukkonen, ympäristöasiantuntija, Espoon kaupunki / Ympäristökeskus / Villa Elfvikin luontotalo

Johanna Sunikka, ympäristökasvattaja, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy


Mari von Boehm, kuvittaja, taidepedagogi, Helsingin kaupungin ympäristökeskus / Harakan luontokeskus

Vappu Ormio, näyttelysuunnittelija, graafinen suunnittelija, Helsingin kaupungin ympäristökeskus / Harakan luontokeskus


Ohjaus

Maija Venäläinen, projektipäällikkö, Hyria koulutus Oy

Tuovi Kurttio ja Elena Saarikallio, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Merja Nurmela, Hyria koulutus Oy

Kaisa Pajanen, Helsingin kaupungin ympäristökeskus / Harakan luontokeskus

Riitta Pulkkinen, Espoon kaupunki / Ympäristökeskus / Villa Elfvikin luontotalo


Käännökset

Arttu Ahava


Videotuotanto

Jussi Kytö


Syventävien materiaalien taitto

Sanna Saastamoinen


Kiitokset

Asta Ekman
Kaarina Heikkonen
Erkki Makkonen

Kari Silfverberg


COBWEB-hankkeen asiantuntijat Virosta, Latviasta ja Ruotsista.A-kelt-1

B-vihr-1

B-kelt-3

Julkaisun sisältö edustaa julkaisijan näkemystä. Hallintoviranomainen ei vastaa hankkeen esittämästä sisällöstä. Lisätietoa Communicating the Baltic - COBWEB -hankkeesta täältä.Poutapilvi web design Oy