Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Opiskelijalla on mahdollisuus osaamisen arvioinnin perusteella annetun hyväksytyn arvosanan korottamiseen.

Arvosanan korottaminen tapahtuu ammatillisissa tutkinnon osissa tutkinnon osittain ja yhteisissä tutkinnon osissa (YTO) osa-alueittain (esim. matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp).

Jos opiskelija ei ole enää oppilaitoksen kirjoilla, Hyria voi järjestää ammatillisesta perustutkinnosta tutkintotodistuksen saaneelle mahdollisuuden korottaa suorittamiensa tutkinnon osien tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden arvosanoja. Tällöin opiskelijalta peritään arvosanan korottamisesta maksu, joka on 100 €/arvosana (ammatillisissa tutkinnon osa ja YTOissa tutkinnon osan osa-alue). Korottaminen on mahdollista silloin, kun alkuperäiset opintosuoritukset on tehty edelleen voimassa olevien tai siirtymäajalla olevien tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Tutkintotodistuksen aiemmin saaneille annetaan 1.7.2023 alkaen arvosanan korottamisesta todistus tutkinnon osan suorittamisesta. Todistuksesta käy ilmi, mitä tutkintotodistuksen arvosanaa on korotettu, ja mikä on tutkintotodistuksen uusi painotettu keskiarvo korotuksen jälkeen. Yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden arvosanat merkitään opintosuoritusotteelle. Opiskelijan aiemmin saamaa tutkintotodistusta ei muuteta arvosanojen korottamisen yhteydessä.


Korottaminen on mahdollista silloin, kun alkuperäiset opintosuoritukset on tehty edelleen voimassa olevien tai siirtymäajalla olevien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Arviointia korotettaessa Hyriassa opiskelevan tulee ensin neuvotella arvioinnin antaneen opettajan kanssa siitä, riittääkö osaaminen uusintanäyttöön ja miten näyttöön tulisi valmistautua. Tämän jälkeen opettaja määrittää näytön uusinnan ajankohdan. 

Aiemmin valmistunut opiskelija voi ottaa yhteyttä opinto-ohjaajiin: opinto-ohjaajat@hyria.fi