Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Opiskelijalla on mahdollisuus osaamisen arvioinnin perusteella annetun hyväksytyn arvosanan korottamiseen.

Arvosanan korottaminen tapahtuu ammatillisissa tutkinnon osissa tutkinnon osittain ja yhteisissä tutkinnon osissa (YTO) osa-alueittain (esim. matematiikka ja matematiikan soveltaminen, 4 osp).

Jos opiskelija ei ole enää oppilaitoksen kirjoilla, Hyria voi järjestää ammatillisesta perustutkinnosta tutkintotodistuksen saaneelle mahdollisuuden korottaa suorittamiensa tutkinnon osien tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden arvosanoja. Tällöin opiskelijalta peritään arvosanan korottamisesta maksu, joka on 100 €/arvosana. Korottaminen on mahdollista silloin, kun alkuperäiset opintosuoritukset on tehty edelleen voimassa tai siirtymäajalla olevien tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Jo tutkintotodistuksen saaneille annetaan 1.7.2023 alkaen arvosanan korottamisesta todistus tutkinnon osan suorittamisesta. Todistuksesta käy ilmi, mitä tutkintotodistuksen arvosanaa on korotettu, ja mikä on tutkintotodistuksen uusi painotettu keskiarvo korotuksen jälkeen. Yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden arvosanat merkitään opintosuoritusotteelle. Opiskelijan aiemmin saamaa tutkintotodistusta ei muuteta arvosanojen korottamisen yhteydessä.

Arviointia korotettaessa opiskelijan tulee ensin neuvotella opettajan kanssa osaamisen riittävyydestä uusintanäyttöön. Tämän jälkeen opettaja määrittää näytön uusinnan ajankohdan.