Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Opiskelijalla on mahdollisuus osaamisen arvioinnin perusteella annetun hyväksytyn arvosanan korottamiseen.

Arvosanan korottaminen tapahtuu tutkinnon osittain tai sellaisissa kokonaisuuksissa, joista annetaan arvosana. Yto-aineiden arvosanan korottaminen tapahtuu pääsääntöisesti tutkinnon osa-alueittain (esim. matematiikka ja matematiikan soveltaminen 4 osp).

Jos opiskelija ei ole enää oppilaitoksen kirjoilla, Hyria voi järjestää opiskelijalle mahdollisuuden myös osaamisen arvioinnin perusteella todistukseen annetun hyväksytyn arvosanan korottamiseen. Tällöin opiskelijalta peritään arvosanan korottamisesta maksu, joka on 100 €/arvosana, Hyrian johtavan rehtorin päätöksen mukaisesti. Arvosanojen korottaminen tehdään aina voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Korotetuista ammatillisista tutkinnon osista annetaan todistus suoritetuista tutkinnon osista. Yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden osalta annetaan ainoastaan opintosuoritusote, jossa korotetut osa-alueiden arvosanat näkyvät. Opiskelijan aiemmin saamaa tutkintotodistusta ei muuteta arvosanojen korottamisen yhteydessä.

Huom! Tällä hetkellä korkeakoulujen yhteishaussa ei huomioida korotettuja arvosanoja.

 

Aina arviointia uusittaessa tai arvosanaa korotettaessa, tulee opiskelijan ensin neuvotella opettajan kanssa osaamisen riittävyydestä uusintanäyttöön, jonka jälkeen opettaja määrittää näytön uusinnan ajankohdan.