Apua muutokseen ja tulevaisuuden rakentamiseen

Image
Ulkopöydällä läppäri, jonka näyttö on täynnä erivärisiä muistilappuja. Läppärin vieressä on kännykkä.

Muutoksen polku -palvelu yrityksille:

  • Yrityksen kohdatessa tilanteen, jonka seurauksena toimintaa uudistetaan ja henkilöstöä joudutaan irtisanomaan, haastaa se koko yritystä ja sen työntekijöitä.
  • Muutoksen polku -palvelumme auttavat organisaatiota kokonaisvaltaisesti tässä muutostilanteessa. Ratkaisujemme avulla tuemme työyhteisöä, esimiehiä sekä irtisanottavia läpi muutoksen.
  • Tarjoamme monipuoliset osaamisen kehittämisen palvelut ja tukea liiketoiminnan ja työyhteisön kehittämiseen. Rakennamme yhdessä uuden huomisen.

 

Lakisääteinen muutosturva velvoittaa

säännöllisesti vähintään 30 työntekijää työllistävän työnantajan tarjoamaan tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille työllistymistä edistävää valmennusta tai koulutusta.

Oikeus koskee työntekijöitä, jotka ovat työskennelleet työnantajan palveluksessa vähintään viiden vuoden ajan.

YRITYKSELLE - Vastuulliset muutosturvaratkaisut

  • Tuki vastuullisen henkilöstöpolitiikan ja -johtamisen toteuttamiseen ja räätälöityjen ratkaisujen rakentamiseen YT- ja muutostilanteissa.
  • Uuteen suuntaan: Muutosvalmennus YT-prosessin jälkeen yritykselle ja sen henkilöstölle. Tavoitteena kirkastaa ketterästi suunta kohti uudistuvaa strategiaa ja toimintaa.

 

ESIMIEHILLE - Muutos- ja irtisanomistilanteiden kohtaaminen ja hoito

  • Yksilö- ja ryhmävalmennukset laadukkaaseen muutosjohtamiseen, haastaviin tilanteisiin ja esihenkilön omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen.

 

HENKILÖSTÖLLE - Työnhaku, työllistyminen ja osaamisen kehittäminen MuutosKoulutuksella

  • Ura- ja työnhakupalvelut, osaamis- ja ammattitaitokartoitukset, toimintatyyli- ja motivaatiokartoitukset, vahvuuksien tunnistaminen
  • Osaamisen kehittämispalvelut: täydennys- ja uudelleenkoulutus monimuotototeutuksina.

 

Palvelun toteuttavat yhteistyössä Hyria ja Careeria.

Kysy lisää!