Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon selkokielistämishanke

Mikä on Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon selkokielistämishanke

Hankkeen tavoitteena on tukea maahanmuuttajataustaista tutkinnon suorittajaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittamisessa ja auttaa erityisesti tekemään henkilökohtainen näyttösuunnitelma. Hankkeessa tehdään selkokielistä materiaalia tutkinnon perusteista sekä henkilökohtaisesta näyttösuunnitelmasta.

Hanke toteutetaan syksyn  2009 ja vuoden 2010 aikana. Hanketta on osarahoittanut Opetushallitus maahanmuuttajakoulutukseen suunnatulla erityisavustuksella.