Erasmus+ logo

cimo

 

FINLAND III – Fun InterNational Learning And kNow-how Development opportunities III

Mikä on FINLAND III -hanke?

FINLAND III -hanke on Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelman tukema ja Hyrian toteuttama opiskelijaliikkuvuushanke, jossa 1 – 20 viikon mittainen vaihtojakso ulkomailla on tarjolla pääsääntöisesti nuorten koulutuksen 2. tai 3. vuoden perustutkinto-opiskelijoille, mutta myös muutamalle aikuisopiskelijalle, erityisopiskelijalle sekä opettajalle/asiantuntijalle. Pitkäkestoinen (4 – 20 viikkoa) opiskelijaliikkuvuus kattaa ensimmäistä kertaa kaikki Hyrian nuorten tutkinnot (25 kpl).

Hyrialla on hankekumppaneinaan 18 ammatillista oppilaitosta/organisaatiota 16 Euroopan maasta: Iso-Britanniasta, Tanskasta, Ruotsista, Espanjasta, Hollannista, Maltalta, Turkista, Unkarista, Ranskasta, Saksasta, Irlannista, Portugalista, Virosta, Itävallasta, Tsekistä ja Belgiasta. Osan kanssa toimitaan vastavuoroisessa liikkuvuudessa, osa pääsääntöisesti vain vastaanottaa sekä opiskelijoita että opettajia. 

Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus. Finland III -hanketta on edeltänyt kaksi opiskelijaliikkuvuushanketta vuodesta 2010.

Miksi hanketta tarvitaan?

Hankkeen avulla mahdollistetaan Hyrian opiskelijoiden ammatillisen osaamisen ja kansainvälisten valmiuksien kehittyminen painottamalla elinikäisen oppimisen avaintaitojen kartuttamista, johon työssäoppimis- tai opiskelujakso ulkomailla kattavasti vastaa. Hanke lisää opiskelijoiden ammatti-identiteetin vahvistumista ja kehittymismahdollisuuksien tunnistamista mm. kulttuurituntemuksen, kielitaidon, monikulttuurisessa työympäristössä työskentelyn, vuorovaikutustaitojen kehittymisen ja itsenäistymisen kautta.

Opettajien liikkuvuudella pyritään parantamaan ryhmäopintomatkan ohjausta, liikkuvuuden sekä ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalaisen siirtojärjestelmän (ECVET) kehittämistoimia sekä partnereilla vierailujen ja työelämäjaksojen toteuttamista. 

Tavoitteet

  • työelämän kehitystä palvelevan osaamisen tuottaminen
  • Hyriasta valmistuneiden opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksien vahvistaminen
  • työelämän yhteistyökumppanina toimiminen
  • opintosisältöjen kehittäminen
  • kansainvälisen vaihdon lisääminen
  • opetushenkilöstön ammatillisen osaamisen vahvistaminen ja kansainvälistyminen
  • ulkomailla suoritettavien ammattiosaamisen näyttöjen lisääminen
  • ECVETin toteutuksen kokemusten vaihto ja yhteistyö partnereiden kanssa; yleiset ohjeet näytön toteutuksesta ja arvioinnista sekä alakohtaisia ohjeita mahdollisuuksien mukaan

Toiminnot

Opiskelija- tai työssäoppimisvaihtoon lähtee hankkeen aikana 72 henkilöä. Vaihtoon lähtöä edeltää opiskelijalle Hyriassa pakollinen valmennuskurssi sekä ammatillisen että kielellisen valmistautumisen vuoksi. Vaihtojärjestelyt sovitaan ja toteutetaan kohdemaan kv-vastaavan kanssa. Opettajien osalta valmennus liittyy vaihtojakson sisällön suunnitteluun ja sopimiseen sekä käytännön asioihin. Opiskelijoiden ja opettajien tieto- ja viestintäteknisiä tietoja ja taitoja parannetaan mm. blogin pitämisellä oppimispäiväkirjana ja erilaisten verkko-oppimisalustojen ja sovellusten käytöllä.

Toteutusaika: 1.6.2014 – 31.5.2016

Rahoitus:        Euroopan unioni/Erasmus+ -ohjelma

Lisätietoja

Hyria koulutus Oy

Tanja Korteharju, kansainvälisten asioiden suunnittelija

puh. 050 574 8544

tanja.korteharju(at)hyria.fi