Erasmus+ logo

cimo 

 

CARE and SHARE – Capacity building for vocational and personal well-being

Mikä on Care and Share -projekti?

Care and Share on Euroopan unionin Erasmus+ -vaihto- ja yhteistyöohjelman tukema hyvinvointialojen ammatillisen koulutuksen innovatiivisuuteen, yhteistyöhön ja hyvien käytäntöjen levittämiseen tähtäävä hanke. Mukana Hyriasta ovat nuorten sosiaali- ja terveysala sekä hotelli-, ravintola- ja catering-ala.

Kustakin oppilaitoksesta etsitään jaettavaksi ammattiosaamista ja hyviä käytäntöjä, joilla kehitetään opiskelijoiden ja opetushenkilöstön hyvinvointiin ja opiskelumotivaation parantamiseen liittyviä toimintatapoja ja luodaan turvallista, suotuisaa oppimisympäristöä ja positiivista ilmapiiriä, jotta opintojen loppuun saattaminen ja työelämään valmistuminen onnistuisi.

Hanketta koordinoi saksalainen monialainen oppilaitos BSZ (Berufliches Schulzentrum) Mühldorf a. Inn, ja Hyrian muita kumppaneita ovat Landwirtschaftliche Berufs- und Fachschule Andorf Itävallasta ja Lycée Agricole Le Cep d'Or Ranskasta. eTwinning-portaalin kautta hankkeeseen voi myöhemmin liittyä muita eurooppalaisia yhteistyökumppaneita.

Miksi projektia tarvitaan?

Hankkeella lisätään opiskelijoiden ja opetushenkilöstön liikkuvuutta sekä opiskelijoiden osallistumista projektitoimintaan oppilaitoksissa. Opiskelun keskeyttämisen vähentäminen ja opintojen loppuun suorittaminen oikea-aikaisesti ovat tärkeitä tavoitteita ammattitaidon saavuttamisen rinnalla. Opiskelijoiden onnistumiset ja uudet toimintatavat vahvistavat sekä opiskelijoiden että opetus- ja tukihenkilöstön hyvinvointia, jaksamista ja koko oppilaitosyhteisöä. 

Monipuolisilla opetusmenetelmillä ja toiminnallisilla keinoilla parannetaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden mahdollisuuksia omaksua ammattiin vaadittavat taidot. Kansainväliseen työskentelyyn tai pitkäaikaiseen vaihtoon osallistumisen kiinnostavuutta parannetaan hyviä kokemuksia kartuttamalla lyhyemmissä Erasmus+ -vaihdoissa. Kulttuurivaihtoa ja kielitaidon vahvistumista saadaan aikaan vaihtojaksojen aikana.  

Tavoitteet

  • opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen ja ammatillisten kykyjen vahvistaminen työelämää varten
  • opiskeluun motivointi ja opintojen keskeyttämisen ehkäisy
  • kestävän hyvinvoinnin ja elämänhallinnan saavuttaminen, itseluottamuksen kehittyminen
  • kansainvälinen yhteistyö
  • erilaisten asiakasryhmien (lapset, nuoret, vanhukset) kohtaaminen hoito- ja palveluammateissa
  • hyvinvointitapahtumien järjestelyjen ja tarjoilujen suunnittelu ja toteutus kansainvälisissä tiimeissä
  • erilaisten viestintäteknisten keinojen ja sosiaalisen median hyödyntäminen
  • pedagogisten menetelmien vertailu, kokeilu ja arviointi, laadunhallinnan parantaminen

Toiminnot

Hanke pitää sisällään opetushenkilöstön ja opinto-ohjaajien yhteydenpitoa mm. projektikokousten ja verkkokokousten muodossa. Verkosto-oppilaitosten opiskelijoilla ja opettajilla/opiskelijatukihenkilöstöllä on mahdollisuus osallistua noin viikon kestäville oppilaitosvaihtomatkoille, joiden aikana ko. kohteessa järjestetään yrityskäyntejä, harjoittelua ja opetusta. Opiskelijat pitävät oppimispäiväkirjaa/blogia, jossa esitetään kokemukset ja arviot. Liikkuvuuksia hankkeen aikana on yhteensä 68 henkilölle. Hankkeesta tiedotetaan aktiivisesti eri yhteistyötahoille. 

Toteutusaika: 1.9.2014 – 31.8.2016 

Rahoitus:        Euroopan unioni/Erasmus+ 

Lisätietoja

Hyria koulutus Oy                                                            Hyria koulutus Oy

Hotelli-, ravintola- ja catering-ala                                     Sosiaali- ja terveysala

Anna-Helena Holmström-Savolainen                              Minna Tuomi

koulutuspäällikkö, kansainvälisyysvastaava                    koulutuspäällikkö

puh. 050 415 3678                                                           puh. 050 415 3491

anna-helena.holmstrom-savolainen(at)hyria.fi                 minna.tuomi(at)hyria.fi