Erasmus+ logo

cimo
 

ArtECult V - Art and European Culture

Mikä on ArtECult V -hanke?

ArtECult V -hanke pohjautuu 10 vuotta kestäneeseen kulttuurialan (kuvallinen ilmaisu ja audiovisuaalinen viestintä) oppilaitosverkostoyhteistyöhön. Hankkeen taustalla ovat ArtECult I – IV -hankkeet sekä asiantuntijahanke ArtECult Pro (2010 – 2012). Hanke on Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelman tukema opiskelijaliikkuvuushanke, jota koordinoi Raahen koulutuskuntayhtymän Lybeckerin käsi- ja taideteollisuusopisto. Vaihto- ja yhteistyöohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta Suomessa vastaa CIMO, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus.

Verkostoon kuuluu 7 aktiivista suomalaista toisen asteen ammatillista oppilaitosta. Verkostoyhteistyön tavoitteena on syventää kansallisten ja kansainvälisten oppilaitospartnereiden ja/tai työelämäkumppaneiden välistä yhteistyötä sekä kehittää opiskelijoiden ja asiantuntijoiden ammatillista osaamista ja kansainvälisiä valmiuksia. Partnerioppilaitoksia on 16 eri puolilla Eurooppaa 11 eri maassa: Islannissa, Saksassa, Unkarissa, Irlannissa, Slovakiassa, Virossa, Latviassa, Espanjassa, Iso-Britanniassa, Italiassa ja Puolassa.

Verkosto lähettää opiskelijoita, vastavalmistuneita sekä opettajia laadukkaille, ammattitaitoa laajentaville ja työllistämistä edistäville 4 – 15 viikon ulkomaanjaksoille. Yhteistyö oppilaitosten kesken ECVET:in (ammatillisen koulutuksen opintosuoritusten eurooppalainen siirtojärjestelmä) käyttöönotossa on ArtECult V -hankkeen painopisteenä.

Miksi hanketta tarvitaan?

Kaikki kulttuurialat ovat pieniä, mutta samalla erittäin kansainvälisiä, mikä aiheuttaa AV-viestinnän ja kuvallisen ilmaisun koulutusta antaville oppilaitoksille suuren tarpeen verkostoitua. Verkostoitumalla voidaan varmistaa paremmin laadukkaiden työssäoppimispaikkojen saatavuus ja koulutusta voidaan kehittää yhteistyössä.

Opiskelijoilla ja vastavalmistuneilla on mahdollisuus aloittaa verkostoituminen oman alansa osaajien kanssa niin Suomessa (yhtäaikaiset ulkomaan jaksot eri oppilaitoksista) kuin ulkomailla. Ulkomaanjaksojen on todettu parantavan opiskelijoiden motivaatiota, sitoutumista opintoihinsa ja yritteliäisyyttä. Jakson järjestelyjen ja valmistelujen tekeminen vahvistavat yrittäjämäistä asennetta ja yhteistyökykyä.

Tavoitteet

Opiskelijoille mahdollistetaan

 • suomalaisten eri oppilaitosten opiskelijoiden tutustuminen toisiinsa, kun vaihtojaksolle lähdetään yleensä pareittain
 • verkostojen luominen tulevaa työelämää ajatellen
 • omien opintojen vertaaminen toisten vastaaviin
 • osallistuminen oppilaitosten kehittämistyöhön
 • itsetuntemuksen ja luottamuksen kohoaminen omaan osaamiseen.
 • kokonaisten tutkinnon osien suorittaminen, jolloin ammattitaidon syventäminen tapahtuu kokonaisuuksina yhtenäisellä työssäoppimisjaksolla (ulkomaanjaksot tunnistetaan ja tunnustetaan osaksi tutkintoa tutkintotodistuksessa)
 • vastavalmistuneiden työllistymisen edistäminen ja työkokemuksen saaminen.

 

Oppilaitoksille mahdollistetaan

 • vaihtojaksojen järjestäminen ja opiskelijoiden lähettäminen yhdessä helpottaen vastaanottavan partnerin työtä ja säästäen aikaa
 • työssäoppimispaikkojen tarjottimen laajentaminen
 • opetushenkilökunnan ammatillisen osaamisen sekä työ- ja elinkeinoelämän tietämyksen lisääntyminen, oman alan yritystoimintaan tutustuminen
 • opetussisältöjen uudistaminen
 • arvioinnista sopiminen/ECVETin toimeenpano.

Toiminnot

Vaihtojakso arvioidaan kunkin oppilaitoksen käytännön mukaisesti osaksi ammatillisia, ammattitaitoa täydentäviä tai vapaavalittavia opintoja. Hyrian opiskelijat pitävät blogia vaihtojakson kokemuksistaan.

Luovuuden, liikkuvuuden toteuttamisen ja näkyvyyden parantamisen lisäksi hankkeen toimijat jakavat vastuun verkoston eri toiminnoissa. Sataedu vastaa Moodle-oppimisympäristön ylläpidosta. Validia vastaa ArtECult.net-sivuston ylläpidosta. JAO on päävastuussa järjestettävästä ECVET-seminaarista yhdessä Keudan ja Hyrian kanssa. PKKY, Sataedu ja Validia järjestävät valokuvakilpailun.

Rahoitus: Euroopan unioni/Erasmus+

Toteutusaika: 1.6.2014 – 31.5.2016

Lisätietoja

Hyria koulutus Oy

Tanja Korteharju, kansainvälisten asioiden suunnittelija

puh. 050 574 8544

tanja.korteharju(at)hyria.fi

Tutustu myös sivustoon http://artecult.net/.